Caraş-Severin, Romania

REŞIŢA – De săptămâna viitoare se deschide linia de finanţare pentru sprijinirea afacerilor în mediul rural, prin Măsura 312. Beneficiarii eligibili sunt micro-întreprinderile, firmele nou-înfiinţate, persoanele fizice, neînregistrate ca agenţi economici, care se vor angaja ca până la data semnării contractului de finanţare să se autorizeze ca persoană fizică.

Prin Măsura 312 se pot realiza următoarele tipuri de investiţii: activităţi non-agricole productive, cum ar fi: industria uşoară (articole de pielărie, încălţăminte, lână, blană, tricotaje, produse de uz gospodăresc, produse odorizante); activităţi de procesare industrială a produselor lemnoase, începând de la stadiul de cherestea; dar şi activităţi de mecanică fină, asamblare maşini, unelte şi obiecte casnice, producerea de ambalaje etc. Se mai finanţează investiţiile pentru dezvoltarea activităţilor meşteşugăreşti, de artizanat şi a altor activităţi tradiţionale non-agricole cu specific local (prelucrarea fierului, lânii, olăritul, brodatul, confecţionare instrumente muzicale tradiţionale etc.), precum şi marketingul acestora (mici magazine de desfacere a propriilor produse obţinute din aceste activităţi). Totodată, se finanţează serviciile de croitorie, frizerie şi cizmărie, serviciile de conectare şi difuzare internet etc.

Ajutorul public nerambursabil nu va depăşi 50.000 de euro pe proiect, dacă beneficiarii sunt persoane fizice autorizate, 100.000 de euro/proiect pentru micro-întreprinderile care îşi desfăşoară activitatea în sectorul transportului rutier şi 200.000 de euro/proiect pentru alte micro-întreprinderi.

Roxana Bălan Nafiru

Adaugă comentariu