Caraş-Severin, Romania

REŞIŢA – În anumite condiţii, veniturile rezultate din valorificarea anumitor bunuri vor fi neimpozabile.Se spune că a scoate bani din piatră seacă e fie o artă, fie o luptă pentru supravieţuire. În 2012, potrivit celor mai recente modificări ale Codului Fiscal, oamenii de afaceri ar putea chiar scoate bani din piatră seacă aproape la propriu.

Astfel, potrivit OUG nr. 125/27 decembrie 2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, sunt considerate venituri neimpozabile cele realizate din valorificarea bunurilor mobile sub forma deşeurilor, prin centrele de colectare în vederea dezmembrării, care fac obiectul programelor naţionale finanţate din bugetul de stat sau din alte fonduri publice. Afacerea, profitabilă pentru unii, a început să fie deja îngreunată de autorităţile care au învăţat să mai ceară câte-un act, contra cost. Adică acolo unde nu e impozit se mai inventează câte-o taxă.

Horoscopul fiscal pe 2012 nu este atât de darnic cu alte categorii de contribuabili. Spre exemplu, a fost introdusă obligativitatea determinării venitului net anual în sistem real de către contribuabilii impuşi la normă de venit pentru veniturile din activităţi: independente, agricole şi cei care realizează venituri băneşti din agricultură din valorificarea produselor vândute către unităţi specializate pentru colectare, unităţi de procesare industrială sau către alte unităţi pentru utilizare ca atare, cărora li se reţine la sursă 2%, care în anul fiscal anterior au înregistrat un venit brut mai mare decât echivalentul în lei al sumei de 100.000 de euro. Aceştia au obligaţia să completeze şi să depună formularul 220 „Declaraţie privind venitul estimat“ până la data de 31 ianuarie inclusiv.

Contribuabilii organizaţi ca persoană fizică autorizată, întreprindere individuală, întreprindere familială beneficiază la calculul impozitului pe venit de o cheltuială deductibilă în procent de 50% din combustibil pentru vehiculele rutiere motorizate care sunt destinate exclusiv transportului rutier de persoane, cu o greutate maximă autorizată care să nu depăşească 3.500 kg şi care să nu aibă mai mult de nouă scaune de pasageri, incluzând şi scaunul şoferului.

Printre multe alte obligaţii nou-introduse se mai numără şi cea a plătitorilor persoane juridice sau a altor entităţi care conduc evidenţa contabilă să calculeze, să reţină şi să vireze la bugetul statului impozitele prin reţinere la sursă sub forma plăţilor anticipate pentru următoarele categorii de venituri obţinute din: drepturi de proprietate intelectuală; activităţi desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor civile încheiate potrivit Codului Civil precum şi a contractelor de agent; activitatea de expertiză contabilă şi tehnică, judiciară şi extrajudiciară; obţinute de o persoană fizică dintr-o asociere cu o persoană juridică plătitoare de impozit pe venit microîntreprindere. Calculul impozitului se face prin aplicarea cotei de 10% la venitul brut din care se deduc contribuţiile sociale obligatorii. Pentru veniturile obţinute de persoana fizică din asociere, calculul impozitului se face prin aplicarea cotei de 3% la veniturile ce revin acesteia.

Antoniu Mocanu

Adaugă comentariu