Caraş-Severin, Romania

REŞIŢA – Cu o lună şi câteva zile înaintea Crăciunului au apărut normele metodologice şi condiţiile de eligibilitate prin care cetăţenii majori pot intra în programul de subvenţionare pentru achiziţionarea unui automobil. Principala modificare este legată de eliminarea plafonului de vârstă al cumpărătorilor.

În condiţiile în care, în primă formă, programul era destinat doar tinerilor până în 35 de ani, acum toţi cetăţenii majori vor putea achiziţiona un autovehicul prin programul Prima maşină, beneficiind de o perioadă de creditare de maximum cinci ani, la un cost al maşinii de cel mult 50.000 lei plus TVA, şi cu o dobândă subvenţionată în proporţie de 50%.

Toate persoanele fizice cu vârsta de peste 18 ani, eligibile să aplice pentru respectivul program, vor beneficia de o finanțare ce reprezintă maximum 95% din prețul achiziției, aşa cum apare el în factura proformă. Costurile finanțării suportate de beneficiar sunt reprezentate, pe de-o parte, de rata dobânzii ROBOR la şase luni plus o marjă de maximum 3% pe an ce nu va include costul asigurării autoturismului, formalitățile de publicitate, prima de garantare si penalitățile percepute.

Cel de-al doilea segment al costului finanţării ar fi reprezentat de prima de garantare (comisionul de risc datorat Ministerului Finanţelor și cel de administrare pentru FNGCIMM). Programul „Prima maşină“ va beneficia, în acest an de un plafon total al garanțiilor de 50 de milioane de lei. Persoanele sunt eligibile dacă îndeplinesc, cumulativ, mai multe condiţii, fac dovada că autoturismul de achiziționat este nou, produs în spațiul intracomunitar sau provenit din import, EURO 5, achiziționat de la o persoana juridică ce are ca obiect de activitate vânzarea autovehiculelor și are un preț de achiziție care nu depășește suma de 50.000 lei, la care se adaugă TVA.

De asemenea, beneficiarul se obligă să nu înstrăineze, fără acordul finanțatorului, autoturismul nou achiziționat în cadrul programului pe toată durata de valabilitate a garanției. Este prevăzută şi obligația de a asigura autoturismul nou achiziționat printr-o poliță de asigurare de tip CASCO, care va acoperi cel puțin riscurile de avarii și furt, fără franşiză pentru daunele totale de avarii și furt și cu o franşiză de maximum 100 de euro pentru daunele parțiale de avarii și furt.

Adaugă comentariu