Caraş-Severin, Romania

REŞIŢA – Autoritatea de Supraveghere Financiară a adoptat un set de măsuri cu impact direct asupra întăririi solidității industriei asigurărilor, predictibilității tarifelor RCA și a protecției consumatorilor de servicii financiare non-bancare. Asigurătorii au obligaţia de a practica aceeași primă de asigurare indiferent de canalul de distribuţie utilizat.

„Setul de măsuri se referă la modificarea normelor RCA, îmbunătățirea procedurii de soluționare a petițiilor din sectorul asigurări și ajustarea, în scop prudențial, a cerințelor minime referitoare la calitatea activelor admise să acopere rezervele tehnice brute ale asigurătorilor“, se specifică într-un comunicat oficial al ASF.

În privința normei RCA, care intră în vigoare de la 1 ianuarie 2015, modificările au impact asupra activității de subscriere a polițelor RCA și asupra activității de constatare și lichidare a daunelor. Au fost stabilite în sarcina asigurătorilor obligaţii privind modul de ofertare a poliţelor RCA, indiferent de canalul de distribuţie (direct sau prin intermediar). Astfel, asigurătorii RCA/intemediarii în asigurări nu pot oferta, promova şi comercializa asigurări RCA la alte prime de asigurare decât cele rezultate din aplicarea tarifelor de primă notificate Autorităţii de Supraveghere Financiară.

Pe scurt, asigurătorii RCA au obligaţia de a practica aceeași primă de asigurare indiferent de canalul de distribuţie utilizat. Oferta asigurătorului trebuie să fie valabilă pentru o perioadă de minimum trei zile şi să conţină în mod obligatoriu următoarele informaţii: prima de asigurare, comisionul de intermediere sau cheltuiala medie de achiziţie directă şi data până la care oferta este valabilă. Oferta trebuie să conţină criteriile specifice clientului care sunt utilizate pentru determinarea primei de asigurare, inclusiv răspunsurile oferite de către potenţialul asigurat (de exemplu: vârstă, domiciliu, marcă vehicul etc.).

Asigurătorii au obligația să efectueze analize trimestriale privind nivelul cheltuielilor de achiziție înregistrate și să adopte măsurile care se impun pentru a asigura concordanța politicilor de achiziție cu obligațiile asumate prin polițele încheiate. Intermediarii au obligația de a încasa prima de asigurare pentru RCA direct în contul asigurătorului, iar în cazul plăților în numerar să vireze integral în contul societății de asigurare prima încasată aferentă polițelor RCA în cel mult cinci zile lucrătoare de la data încasării. De asemenea, polițele RCA pot fi încheiate cu cel mult 30 de zile înainte de data intrării în valabilitate a acestora.

Vom reveni cu informații legate de impactul asupra activității de constatare și lichidare a daunelor.

Adaugă comentariu