Caraş-Severin, Romania

REŞIŢA – Inspectorii sociali cărăşeni au descoperit, pe parcursul anului trecut, mai multe cazuri îndoielnice.

Controlul beneficiilor de asistenţă socială a cuprins, pe parcursul anului trecut, desfășurarea unor campanii tematice la nivel județean, precum și a unor controale inopinate. Verificările privind stabilirea şi acordarea alocației pentru susținerea familiei au vizat un număr de 322 dosare cu suspiciuni (titulari CNP decedaţi, venituri nedeclarate).

În urma verificării s-au confirmat 90 de suspiciuni, fiind inspectate un număr de 51 de primării. Inspectorii sociali au dispus un număr de 156 măsuri de remediere, toate cu impact financiar. În urma acestora au fost emise 90 decizii de recuperare a sumelor plătite necuvenit cu titlul de ASF, în valoare totală de 11.867 lei. Controlul privind stabilirea, acordarea venitului minim garantat a vizat un număr de 158 dosare cu suspiciuni.

„În urma verificării s-au confirmat 35 dintre acestea, fiind inspectate 47 de primării. Inspectorii sociali au dispus un număr de 46 măsuri de remediere, din care 29 de măsuri au avut impact financiar. În urma măsurilor dispuse de inspectorii sociali, au fost emise 29 decizii de recuperare a sumelor plătite necuvenit, în valoare totală de 17.707 lei“, au precizat reprezentanţii Agenţiei Judeţene de Plăţi şi Inspecţie Socială.

Controlul, evaluarea şi monitorizarea comisiilor de evaluare a persoanelor adulte cu handicap şi a serviciilor de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap a presupus verificarea a 102 dosare ale persoanelor încadrate în grad de handicap grav în cursul anului 2013, precum şi documente şi proceduri ce stau la baza organizării şi funcţionării celor două entităţi. Au fost vizitate la domiciliu 14 persoane încadrate în grad de handicap grav. În urma controlului au fost propuse spre reevaluare 16 dosare şi au fost dispuse zece măsuri de remediere.

Controlul privind stabilirea, acordarea și plata indemnizației pentru creșterea copilului a vizat 94 dosare. În urma verificării s-au confirmat 11 situații, fiind dispuse 28 măsuri de remediere, din care 11 cu impact financiar. Au fost emise 11 decizii de recuperare.

Adaugă comentariu