Caraş-Severin, Romania

REŞIŢA – Atribuţiile unei instituţii care avea în titulatură termenul „regional“ au revenit celei judeţene. Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Timişoara a fost desfiinţată, prin Hotărârea Guvernului nr. 1000/17.10.2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia.

Astfel, atribuţiile regionale au fost preluate, la nivel judeţean Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin primind competenţe suplimentare în două direcţii de reglementare. Ca urmare, evaluarea de mediu realizată pentru planurile şi programele din domeniul amenajării teritoriului şi al urbanismului revine agenţiei judeţene.

Concret, referitor la planurile urbanistice generale ale unităţilor administrativ-teritoriale, sunt în diferite etape procedurale ale evaluării strategice de mediu un număr de şase PUG-uri (Băile Herculane, Oţelu Roşu, Prigor, Lupac, Socol, Glimboca – parte preluate de la ARPM Timişoara) pentru care se va emite un aviz de mediu“, a precizat Marius Vodiţă, şef Serviciu Reglementări în cadrul APM Caraş-Severin.

Un alt domeniu al SEA îl reprezintă planurile de management ale ariilor naturale protejate care sunt situate integral în judeţ şi acest sens se poate exemplifica cu situl de importanţă comunitară Rusca Montană pentru care Asociaţia Rangerilor din România a depus un proiect de plan de management.

Din aceiaşi categorie fac parte amenajamentele silvice ale ocoalelor silvice din cadrul Direcţiei Silvice Caraş-Severin (în procedura SEA – trei amenajamente silvice). Pentru planurile urbanistice de detaliu şi pentru planurile urbanistice zonale care sunt amplasate pe teritoriul unei singure unităţi administrativ – teritoriale, etapa de încadrare a planului se poate finaliza cu decizia de adoptare fără aviz de mediu.

„Prin numărul de instalaţii situate pe teritoriul judeţului (nouă – din care trei industriale: UCM Turnate, Ductil Steel Oţelu Roşu, TMK-Reşiţa şi şase ferme zootehnice: C+C, Collini – Bocşa, Berzovia, Avia Agro-Banat, FOOD 2000, WISH COM) este domeniul IPPC (prevenirea şi controlul integrat al poluării) pentru care a fost desemnată ca şi autoritate competentă agenţia judeţeană“, a mai amintit Vodiţă.

Flavius Rotariu

Adaugă comentariu