Caraş-Severin, Romania

REŞIŢA – Termenul limită pentru propuneri şi observaţii este data de 19 februarie 2013. Cadrele didactice, părinţii şi reprezentanţii societaţii civile se pot implica în programa şcolară aducând astfel propuneri referitoare la Proiectul de plan-cadru pentru învăţământul primar, prin completarea unui formular de consultare, disponibil la adresa https://www.surveymonkey.com/s/PC-primar. Planul-cadru pentru învăţământul primar operează cu ariile curriculare Limbă şi comunicare, Om şi societate, Matematică şi Ştiinţe ale naturii, Arte,

Sănătate şi motricitate, Tehnologii, Consiliere şi orientare. O noutate a acestui proiect de Plan-cadru pentru învăţământul primar o constituie absenţa plajei orare pentru disciplinele din trunchiul comun. În acest sens, programa şcolară acoperă 75% din orele de predare şi evaluare, lăsând la dispoziţia cadrului didactic 25% din timpul alocat disciplinei/domeniului de studiu respectiv. În funcţie de caracteristicile elevilor şi de strategia şcolii din care face parte, profesorul decide dacă procentul de 25% din timpul alocat disciplinei de studiu este folosit pentru învăţare remedială, în cazul copiilor cu probleme speciale, pentru consolidarea cunoştinţelor sau pentru stimularea elevilor capabili de performanţe superioare, conform unor planuri individuale de învăţare elaborate pentru fiecare elev. O altă noutate importantă a Proiectului de Plan-cadru pentru învăţământul primar propus dezbaterii publice este numărul de ore prevăzut pentru activităţile sportive. Numărul minim de ore pe săptămână la clasa pregătitoare este de 19 ore, la clasa I şi a II-a – 20, la clasa a III-a – 21, iar pentru clasa a IV-a vor fi alocate 22 de ore pe săptămână. În schimb, numărul maxim de ore poate fi de 20 la clasa pregătitoare, 21 la clasele I şi a II-a, 22 de ore pentru clasa a III-a şi maxim 23 de ore pot fi alocate pentru clasa a IV-a.

Lavinia Predescu

Adaugă comentariu