Caraş-Severin, Romania

REŞIŢA – Rentierii sunt aşteptaţi la APIA Caraş-Severin pentru semnarea carnetelor.

Pentru acest lucru, solicitantul trebuie să se prezinte la sediul instituţiei personal sau prin împuternicit legal, cu procură notarială, şi să prezinte următoarele documente: carnetul de rentier agricol, actul de identitate în original, document coordonate bancare (opţional), şi contractele de arendare existente la dosar.

În cazul în care rentierul deţine documente care fac obiectul acordării rentei viagere agricole, prin care se modifică suprafeţele arendate, înstrăinate, dobândite în cursul anului 2011, este necesar să depună o cerere de reanalizare a dosarului, precum şi prezentarea documentelor doveditoare, în original, care vor sta la baza calculării sau recalculării rentei viagere agricole pentru anul 2011. De asemenea, în situaţia în care rentierul agricol a depus cerere de reanalizare a dosarului de rentă viageră agricolă, vizarea este posibilă numai după reanalizarea dosarului şi operarea datelor în sistemul electronic.

Adaugă comentariu