Nu uitati de subventia pentru bovine! - Caon.ro

Caraş-Severin, Romania

REŞIŢA – APIA reaminteşte crescătorilor de animale criteriile de acordare a subvenţiei în zootehnie. Până la 30 iunie se pot depune cererile de plată aferente acestui an, în cadrul „Plăţilor naţionale directe complementare – sector zootehnic, specia bovine. Potenţialii beneficiari ai subvenţiei sunt: producătorii agricoli, crescătorii de bovine, persoanele fizice, persoanele juridice sau persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale sau familiale. Cererea aferentă fiecărei exploataţii se va depune la centrul local sau judeţean al APIA, pe a cărui rază teritorială se află ferma de bovine.

Prima pe exploataţie se acordă o singură dată pe an producătorilor agricoli înscrişi cu cod unic de identificare în evidenţa APIA, în funcţie de efectivul de bovine înregistrat în Registrul naţional al exploataţiilor, la datele de 31 ianuarie 2008, 31 ianuarie 2009, 31 ianuarie 2010, 14 iulie 2011 şi 31 martie 2012, în condiţiile îndeplinirii cumulativ a unor serii de condiţii. Depunerea cererilor se poate face individual sau prin reprezentant legal ori prin intermediul reprezentantului asociaţiilor crescătorilor de bovine legal constituite care sunt funcţionale, conform bilanţului contabil anual depus pentru anul anterior solicitării primei.

Cererile pretipărite sunt puse la dispoziţia solicitanţilor de către centrul judeţean/local APIA. Cererile pot fi solicitate individual, prin reprezentant legal sau prin intermediul reprezentantului asociaţiilor crescătorilor de bovine legal constituite. Pentru solicitarea cererilor pretipărite, asociaţiile crescătorilor de bovine legal constituite depun lista vizată şi ştampilată a membrilor pentru care solicită primă pe exploataţie şi care trebuie să cuprindă nume şi prenume, CNP şi codul exploataţiei acestora, informează APIA. De asemenea, cererile pot fi completate şi online prin accesarea site-ului www.apia.org.ro, pentru beneficiarii care solicită primă pentru un efectiv mai mare de 50 de capete de bovine.

Roxana Bălan Nafiru