Caraş-Severin, Romania

REŞIŢA – Modul de prescriere al medicamentelor şi numărul acestora pe o singură reţetă lasă loc de întors.

În aceste zile, toţi furnizorii de servicii medicale care îşi doresc un contract cu Casa de Asigurări de Sănătate depun dosarele în vederea încheierii acestuia. E vorba atât de spitale cât şi de farmacii sau alte tipuri de servicii de profil şi, până la finalul lunii vor fi soluţionate eventualele contestaţii. Cu toate acestea, faţă de anii trecuţi, nu se mai regăsesc în pachetul de bază serviciile de homeopatie și fitoterapie (servicii ce pot face obiectul asigurarilor private).

Pentru protecția şi asigurarea accesului la servicii medicale în ambulatoriu pentru asigurați, a fost revizuită lista investigațiilor medicale paraclinice din pachetul de bază (au fost introduse o serie de investigații noi, precum ATPO, sodiu seric, potasiu seric, transferină, angiografie RMN/ segment, testosteron etc). Noul contract-cadru prevede și noi măsuri la asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitatea de medicină dentară. În vederea scăderii numărului de internări, au fost precizate afecțiunile care pot fi diagnosticate și tratate în regim de spitalizare de zi: afecțiunile care vor fi prevăzute în norme, afecțiuni pentru care se acorda servicii de chimioterapie, radioterapie, brahiterapie, litotritie, implant de cristalin, întrerupere de sarcină cu recomandare medicală, amniocenteza, biopsie de vilozități coriale, administrarea tratamentului pentru profilaxia rabiei, afecțiuni care necesita administrare de medicamente pentru care este necesară aprobarea comisiilor de experți constituite la nivelul CNAS, HIV/SIDA care necesită monitorizarea bolnavilor.

Contractul-cadru aduce si prevederi noi pentru medicamente cu și fără contribuție personală în tratamentul ambulatoriu. Pentru bolile cronice, medicii pot prescrie unui asigurat medicamente pentru sublistele A și B – o prescripție/ mai multe prescripții lunar, cu maximum şapte medicamente. Pentru bolnavii cu boli cronice stabilizate și cu schema terapeutică stabilă, medicii de specialitate din specialitățile clinice pot prescrie medicamente pentru o perioadă de până la 92 de zile, perioada fiind stabilită de comun acord de medicul prescriptor și asiguratul beneficiar. Totodată, a fost majorată de la 3-5 zile la 3-7 zile perioada pentru care pot fi prescrise medicamentele pentru afecțiunile acute. Contractul prevede sancționarea producătorilor de medicamente care nu asigură prezenţa medicamentelor pe piață conform prevederilor legale.

De asemenea, a fost introdusă prescripția fracționata atât pentru numărul de medicamente, cât și pentru cantitățile din fiecare medicament. S-a mai stabilit ca pentru bolnavii cronici numărul de medicamente care era limitat la șapte pe o singură rețetă lunară să fie acordat acum pe una sau mai multe prescripții.

Flavius Rotariu

1 Comment

  1. LuxPhotoFuchs Reply

    Care sunt limitele pentru medicamentele din lista A, respectiv B? 4+3 cu limitarea la 330 lei pentru cele din listele B sau se introduc alte reguli pentru cele 7 medicamnte compensate pentru bolile cronice

Adaugă comentariu