LEA Porţile de Fier – Reşiţa a rămas în aer. Deocamdată! - Caon.ro

Caraş-Severin, Romania

CARAŞ-SEVERIN – Tribunalul Bucureşti a hotărât ieri, 11 mai 2021, că defrișările aferente culoarului necesar construirii liniei electrice aeriene Porțile de Fier-Reșița-Timișoara-Săcălaz-Arad/LEA 400 kV Porțile de Fier-Anina-Reșița au fost realizate în mod nelegal, anulând actele de punere în valoare emise in acest scop! Totodată, Tribunalul București a suspendat actele de punere în valoare până la soluționarea definitivă a cauzei!

În 2019 a fost demarată construirea LEA Porțile de Fier – Reșița, după ce autorizația de construire și acordul de mediu fuseseră emise cu mai bine de 6 ani în urmă. Linia electrică aeriană fragmentează habitate din păduri situate în 14 arii naturale protejate, dintre care două parcuri naționale (Cheile Nerei-Beuşniţa şi Semenic-Cheile Caraşului), două parcuri naturale (Porţile de Fier şi Geoparcul Platoul Mehedinţi) şi opt Sit-uri Natura 2000.

Conform datelor oficiale, la finalizarea acestui proiect, o suprafaţă de pădure de peste 80 de ha va fi defrişată şi ireversibil pierdută. Suprafeţe întregi de păduri virgine care au adăpostit arbori seculari au fost deja defrişate pentru construirea stâlpilor liniei electrice.

Emiterea actelor de punere în valoare, susţin cei de la Agent Green, a fost făcută fără a se analiza impactul acestor defrișări asupra speciilor protejate în cadrul ariilor protejate, cu precizarea ca la momentul emiterii acordului de mediu cu 6 ani în urmă aceste arii naturale protejate nu aveau planuri de management și nu existau obiective de conservare aprobate. „Revizuirea ulterioară a acordului de mediu nu a avut ca obiect analiza impactului defrișărilor asupra speciilor și habitatelor protejate. Pe același traseu se află mai multe păduri potențial virgine care, conform legii, sunt protejate până la finalizarea studiilor de fundamentare care să stabilească dacă sunt sau nu păduri virgine sau cvasivirgine. Totodată, actele de punere în valoare au fost emise fără ca amenajamentele silvice să prevadă acest proiect și fără să analizeze impactul asupra funcționalității pădurii sau asupra fragmentării habitatelor“, spun cei de la Agent Green.

Transelectrica precizează că realizarea „LEA 400 kV Porţile de Fier-(Anina)-Reşiţa“, componentă a trecerii la 400 kV a axului Porţile de Fier-Reşiţa-Timişoara-Săcălaz-Arad îmbunătăţeşte siguranţa în funcţionare şi creşte calitatea serviciului de transport al energiei electrice în sistemul electroenergetic al României. Trecerea axului Porţile de Fier-Reşiţa-Timişoara-Săcălaz-Arad la tensiunea de 400 kV, o investiţie în valoare de 123 de milioane de lei, va conduce la întărirea reţelei de interconexiune cu ENTSO-E în zona de sud-vest şi vest a ţării. Realizarea proiectului „LEA 400 kV Porţile de Fier-(Anina)-Reşiţa“, componentă a trecerii la 400 kV a axului Porţile de Fier-Reşiţa-Timişoara-Săcălaz-Arad este inclusă pe lista Proiectelor de Interes Comun European, făcând parte din clusterul „Mid Continental East Corridor”, datorită contribuţiei proiectului la implementarea priorităţilor strategice ale Uniunii Europene privind infrastructura energetică transeuropeană.

Hotărârea Tribunalului București de a anula defrişările şi de a suspenda toate actele de punere în valoare nu a fost încă motivată și poate fi atacată cu recurs.

JCS-Nina Curiţa