Caraş-Severin, Romania

REŞIŢA – Potrivit datelor prezentate oficial marţi, Corpul de Control al Prefectului a fost sesizat printr-un număr de 57 de petiții venite direct de la cetățeni sau de la instituțiile statului locale și centrale.

Conținutul acestora a fost divers începând cu probleme legate de aplicarea legilor de retrocedare a proprietăților, abuzurilor săvârșite de autoritățile executive de la nivel local, precum și nerespectarea legilor de către autoritățile locale, persoane fizice și juridice. Au fost efectuate verificări pentru toate cele 57 de petiții, constatându-se, în unele cazuri nerespectări ale legislației de către autoritățile publice locale, iar acolo unde a fost cazul, s-au dispus măsuri pentru intrarea în legalitate, inclusiv sesizarea autorităților competente ale statului pentru a dispune cercetări.

La eveniment au participat prefectul Silviu Hurduzeu, subprefectul Nicolae Ciobanu şi comandanţi ai structurilor Ministerului Afacerilor Interne şi ai celor care au colaborat cu Instituţia Prefectului.

„Putem spune că 2014 a fost un an greu dar bun. Am avut evenimente, am avut două tururi de alegeri, au fost evenimente deosebite generate de situaţii de urgenţă, dar profesionalismul celor care au intervenit a limitat pagubele“, a precizat prefectul judeţului.

În perioada menţionată au fost elaborate şase proiecte de hotărâri de guvern vizând în special alocări de sume pentru diferite calamități, preluarea/transferul de imobile de la autoritățile centrale spre cele locale etc. Cu privire la alte acţiuni desfăşurate în domeniul situaţiilor de urgenţă pot fi menționate emiterea a 11 ordine ale prefectului, organizarea a 19 şedinţe ale Comitetului Judeţean Caraş-Severin pentru Situaţii de Urgenţă în cadrul cărora au fost adoptate 13 hotărâri.

Au avut loc 25 întâlniri cu reprezentaţii locali ai societăţii civile, sindicate şi patronate, a fost elaborat „Programul anual orientativ de dezvoltare economico-socială a Judeţului Caraş-Severin pentru anul 2014” și s-au efectuat analize anuale și trimestriale a modului de implementare a programului menționat. Referitor la obiectivul strategic verificarea legalităţii actelor administrative adoptate sau emise de autorităţile administraţiei publice locale şi contenciosul administrativ, în anul 2014, au fost verificate un număr de 26.881 acte administrative adoptate/emise de autorităţile administraţiei publice locale, şi s-a considerat că un număr de 113 acte administrative au fost considerate ilegale (99 hotărâri consilii locale şi 14 dispoziţii primar).

Consilierii juridici ai instituției au întocmit documentaţia, respectiv au susţinut în instanţă un număr de 179 dosare. Totodată, au fost emise și avizate din punct de vedere al legalității un număr de 369 ordine ale prefectului. Corpul de Control al Prefectului a fost sesizat printr-un număr de 57 de petiții venite direct de la cetățeni sau de la instituțiile statului locale și centrale.

Au fost organizate 50 de sesiuni de audiență la care s-au prezentat 215 cetățeni, din care 185 au fost consiliați de personalul de relații cu publicul și 87 au fost reîndrumați către alte instituții pentru competentă soluționare.

Adaugă comentariu