Caraş-Severin, Romania

Programul „Euro 200“ pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare se va derula şi în acest an. De acest ajutor vor beneficia elevii şi studenţii învăţământului de stat sau particular acreditat, în vârstă de până la 26 de ani, care provin din familii cu venituri brute lunare de maximum 150 de lei pe membru de familie, exclusiv beneficiarii unui calculator de tip desktop, conform OUG nr 87/2008.

Beneficiarii programului „Euro 200“

Din această categorie fac parte elevii de liceu care au primit calculatoare în noiembrie 2008. Stabilirea numărului de beneficiari se va face în limita sumei alocate acestui program, sumă cuprinsă în bugetul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului pentru anul 2011. Acordarea ajutorului financiar se realizează în ordinea crescătoare a venitului brut lunar pe membru de familie, în limita sumelor alocate cu această destinaţie.

Depunerea cererilor privind ajutorul financiar se va face în perioada 1-21 aprilie, efectuarea anchetelor sociale între 19 aprilie şi 19 mai, iar afişarea listelor aprobate prin ordin de ministru este programată pentru data de 1 iunie.

Alături de cerere dosarele trebuie să conţină şi câte o adeverinţă cu media generală sau cu calificativele obţinute în anul şcolar anterior şi o adeverinţă în care învăţătorul sau dirigintele să menţioneze numărul de absenţe nemotivate în anul şcolar precdent. Aceste date vor fi luate în calcul în cazul în care familiile a doi elevi au venituri egale.

Lavinia Predescu

Adaugă comentariu