Caraş-Severin, Romania

REŞIŢA – Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale vin în sprijinul celor care implementează proiecte

Pentru a accelera creşterea gradului de absorbție a fondurilor comunitare pentru agricultură şi dezvoltare rurală puse la dispoziția României. O primă modificare priveşte simplificarea mecanismului de acordare a avansului, în sensul acordării acestuia încă de la prima achiziţie avizată de AFIR. Astfel, beneficiarul privat poate primi în avans un procent maxim de 40% din valoarea eligibilă a cofinanţării nerambursabile. Avansul poate fi primit numai după ce AFIR va acorda avizul favorabil pentru un dosar de achiziții. O altă măsură adoptată pentru beneficiarii privaţi este cea privind devansarea decontării plăților aferente cheltuielilor eligibile, cu respectarea însă a intensității contribuției proprii.

Practic, se poate deconta contravaloarea lucrărilor, serviciilor sau bunurilor achiziționate, numai în baza facturilor prezentate la dosarul cererii de plată, dovada efectuării plății de către beneficiarii privaţi urmând a se face într-un termen prestabilit. Aşadar, din valoarea unei facturi pentru plata unei cheltuieli eligibile, beneficiarul privat poate achita doar contribuţia proprie (cofinanţarea privată), AFIR decontându-i ulterior suma corespunzând procentului nerambursabil din cheltuială. În acest sens, beneficiarul privat trebuie să deschidă un cont distinct la unitatea teritorială a Trezoreriei Statului, în raza căreia este înregistrat fiscal.

Datorită realităţilor economice cu care se confruntă, beneficiarii privați sunt de multe ori în imposibilitatea de a asigura fluxul de numerar necesar implementării proiectelor cofinanţate din PNDR. Un prim impact este acela de a nu putea efectua cheltuielile prevăzute prin proiect, ceea ce, de multe ori duce la rezilierea contractelor.

Pe lângă procedurile de plată, AFIR a simplificat totodată și procedura de achiziție, prin publicarea prețurilor de referință pentru mașini, utilaje și echipamente specializate. Baza de date care cuprinde prețurile de referință, este disponibilă pe site-ul AFIR, www.afir.madr.ro. Astfel, beneficiarii privaţi pot cumpăra direct echipamentul dorit care este afișat în baza de date, fără a mai parcurge nicio altă procedură de achiziţie.

Adaugă comentariu