Caraş-Severin, Romania

REŞIŢA – Contribuabilii pot scăpa de penalităţile de întârziere dacă îşi plătesc eşalonat dările către stat.

Contribuabilii care abia-şi mai cară povara datoriilor şi care apelează la procedura eşalonării la plată, au la dispoziţie o serie de facilităţi la care pot apela pentru a depăşi lipsa temporară a disponibilităţilor băneşti, fiind totodată evitată acumularea de noi şi noi datorii. Pot beneficia de eşalonarea la plată a datoriilor persoanele fizice sau juridice de drept public sau privat, indiferent de modul de organizare, şi pot face obiectul eşalonării toate dările către stat gestionate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, înscrise în certificatul de atestare fiscală.

Cei în cauză dispun de următoarele facilităţi:

– pentru obligaţiile fiscale eşalonate la plată de până la 5.000 de lei pentru persoanele fizice, respectiv 20.000 de lei pentru cele juridice, nu este necesară constituirea de garanţii;

– pentru sumele eşalonate nu se încep sau, după caz, se suspendă procedurile de executare silită, de la data comunicării deciziei de eşalonare la plată;

– pe perioada eşalonării, penalităţile de întârziere aferente obligaţiilor respective se amână la plată prin decizie care se comunică odată cu cea de eşalonare la plată;

– în situaţia în care eşalonarea la plată se finalizează, penalităţile de întârziere amânate la plată se anulează.

Adaugă comentariu