Caraş-Severin, Romania

REŞIŢA – Noua propunere legislativă trece asigurările de sănătate din public în privat.Începând din data de 28 decembrie 2011, proiectul de Lege privind organizarea şi funcţionarea sistemului de sănătate din România se află, în dezbatere publică, pe pagina de web a Ministerului Sănătăţii, www.ms.ro, la secţiunea transparenţă decizională.

Acest proiect conţine 16 titluri, printre care se regăsesc asigurările, răspunderea civilă a personalului medical, spitalele, programele naţionale de sănătate, sau sănătatea publică.

„Necesitatea unei noi reglementări este evidenţiată atât de numeroasele modificări care au fost necesare a fi realizate pentru acest act normativ, cât şi de disfuncţionalităţile apărute şi amplificate în funcţionarea sistemului de sănătate românesc. Sectorul spitalicesc din România consumă în mod constant peste 50% din bugetul CNAS, la care se adaugă fondurile de la Ministerul Sănătăţii pentru investiţii şi fondurile pentru programele derulate prin spitale. Toate aceste fonduri duc la un procent cu mult peste media de 40% alocată pentru spitale în UE“, se precizează în expunerea de motive.

Potrivit ministerului de resort, proiectul de act normativ propune o serie de modificări legislative semnificative pentru sistemul sanitar, „dintre care amintim interpunerea între CNAS şi furnizorii de servicii medicale a unei verigi suplimentare, reprezentate de casele de asigurări de sănătate private şi posibilitatea spitalelor de a se organiza ca unităţi cu statut de fundaţie sau chiar de societate comercială“.

Proiectul de act normativ creează cadrul legislativ care dă posibilitatea autorităţilor locale de a angaja direct un medic, în zonele unde sunt dificultăţi la acordarea de asistenţă medicală. În prezent există semnale ca patru case judeţene de asigurări de sănătate, respectiv Caraş-Severin, Mehedinţi, Gorj şi Dolj să se constituie într-un asigurator privat, în condiţiile legii.

Flavius Rotariu

Adaugă comentariu