Caraş-Severin, Romania

REŞIŢA – Persoanele juridice care s-au trezit că li s-a anulat înregistrarea în scopuri de TVA trebuie să ştie că au obligaţia ca, până la întregistrare, să achite taxa pe activităţile desfăşurate în perioada respectivă, fără a beneficia de dreptul de deducere a TVA aferentă achiziţiilor efectuate.

În această situaţie se află patru categorii de persoane: cele care au intrat în inactivitate temporară, înscrisă la Registrul Comerţului; cele în cazul cărora asociaţii şi administratorul sau persoana impozabilă care au înscrise fapte în cazierul fiscal; cele care nu au depus niciun decont de TVA timp de şase luni consecutive; cele în ale căror deconturi depuse nu au fost evidenţiate nici achiziţii, nici livrări timp de şase luni consecutive.

În perioada dintre momentul anulării întregistrării în scopuri de TVA şi reînregistrare creează efecte şi pentru partenerii societăţilor aflate în această situaţie. Astfel, persoanele care achiziţionează bunuri sau servicii de la contribuabili stabiliţi în România, cărora li s-a anulat înregistrarea în scopuri de TVA şi au fost înscrişi în Registrul persoanelor impozabile constituit în acest sens, nu beneficiază de dreptul de deducere a taxei pe valoarea adăugată aferente achiziţiilor respective.

Excepţie fac doar cazurile de achiziţii de bunuri efectuate în cadrul procedurii de executare silită, precum şi în cel al achiziţiilor de la persoanele impozabile aflate în procedura falimentului.

Adaugă comentariu