Caraş-Severin, Romania

OȚELU TOȘU – Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Timișoara. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Caraș-Severin. Serviciul Fiscal Oțelu Roșu. Dosar nr. 789. Nr. 2724/14.04.2017.

Anunțul privind vânzarea pentru bunuri mobile. În temeiul art. 250, alin. (1) și (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, vă facem cunoscut că în ziua de 19, luna mai, anul 2017, orele 11.00, la sediul Serviciului Fiscal Oțelu-Roșu din localitatea Oțelu-Roșu, strada Hațegului, nr. 110, se vor vinde prin licitație (-1-) următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului SC Dafidan Trans SRL, cu sediul în localitatea Bautar, nr. 346, județ Caraș-Severin, CUI 15502382: Autotractor DAF FT95XF530380SSC, CS 05 JHK, an fabricație 2002, civ. E307804, culoare alb. Preț de pornire stabilit, pentru licitația a II – a este de 23.775 lei (exclusiv TVA); Autoturism Audi A8 2,5 TDI, CS 01 DAF, an fabric. 2002, civ. D937039, culoare gri. Preț pornire stabilit, pentru licitația a Il – a este de 10.650 lei (exclusiv TVA); Autotractor DAF FT95-360 350 ATI, CS 04 HCE, an fabric. 1995, civ. C966804 culoare gri. Preț de pornire stabilit, pentru licitația a Il – a este de 26.025 lei (exclusiv TVA); Semiremorcă Trouillet st 3380A cs05, an fabric. 1998, civ. G641986, culoare verde. Prețul de pornire stabilit, pentru licitația a Il – a, este de 6.000 lei (exclusiv TVA). Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până la termenul de vânzare sau, în cazul vânzării prin licitație, până în ziua precedentă termenului de vânzare: oferte de cumpărare; în cazul vânzării la licitație, dovada plății taxei de participare, reprezentând 10% din prețul de pornire al licitației; împuternicirea persoanei care îl reprezintape ofertant; pentru persoanele juridice de naționalitate română, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului; pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate; dovada emisă de creditorii fiscali că nu au obligații fiscale restante la bugetul de stat și la bugetul local, declarație pe proprie răspundere (autentificată) a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă a debitorului SC Dafidan Trans SRL, urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare si la locul fixat în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 – 261 din Legea nr. 227/2015, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Legea nr. 227/2015, republicată, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru sau la telefon numărul 0255.530.964.

Adaugă comentariu