Caraş-Severin, Romania

REȘIȚA – Ministerul Finanţelor Publice. Agenţia Naţională de Administrare Fiscală. Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice – Timişoara. Administraţia Judeţeana a Finanţelor Publice Caraş Severin – Colectare. Serviciul Colectare şi Executare Silită Persoane Juridice. Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal – 759. Nr. 11470/12.04.2017.

Anunţul privind vânzarea pentru bunuri mobile. În temeiul art. 250, alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se face cunoscut faptul că în localitatea Reşiţa, str. Domanului, nr. 2, cam. 305, et. III, se vor vinde la licitație următoarele bunuri mobile, proprietatea debitorilor: 1. S.C. Lacto Zorlentu S.R.L., dosar executare nr. 9276/2016 cu domiciliul fiscal în localitatea Zorlentu Mare, jud. Caraş – Severin, str. -, nr. 41 camera 2, cod înregistrare fiscală 26678997, licitație care va avea loc în ziua de 11, luna 05, anul 2017, ora 10.00. Licitația a-V-a (reluare licitația a-III-a). Denumirea bunului mobil, descriere sumară: (se vor indica drepturile reale şi privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul): Autoutilitară Volkswagen Transporter, cilindree: 2371 cmc, sursa energie: motorină, an fabricaţie: 1996; nr. înmatriculare: CS-14-ADM – funcţională. Drepturi reale şi privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul: -. Preţul de evaluare sau de pornire a licitaţiei, exclusiv T.V.A.: 4.250 lei. Cota TVA Neimpozabil/ Scutit *): Neimpozabil. 2. S.C. Advance Com Import Export S.R.L., dosar de executare nr. 98/2017 cu domiciliul fiscal în localitatea Reşiţa, jud. Caraş – Severin, str. George Enescu, nr. 4, sc. 3, ap. 19, cod înregistrare fiscala RO19069525, licitaţie care va avea loc în ziua de 11, luna 05, anul 2017, ora 12.00. Licitaţia a-III-a. Denumirea bunului mobil, descriere sumară: (se vor indica drepturile reale şi privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul), Drepturi reale şi privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul, Preţul de evaluare sau de pornire a licitaţiei, exclusiv T.V.A., Cota TVA Neimpozabil/ Scutit *): Utilaj manipulare şi transport lemn – Tractor International 1455, Model: 80PS – 145 cp, Serie motor: 0125 D nr. 3144724R1 – funcţional, -, 27.636 lei, 19%; Utilaj manipulare şi transport lemn – Tractor Articulat Forestier 65 cp – funcţional, -, 28.077 lei, 19%. 3. S.C. PS Big Invest S.R.L., dosar executare nr. 4926/2016, cu domiciliul fiscal în localitatea Bocşa, jud. Caraş – Severin, str. Carpaţi, nr. 8, sc. 6, ap. 5, cod înregistrare fiscala RO14471628, licitaţie care va avea loc în ziua de 11, luna 05, anul 2017, ora 14.00. Licitaţia a-I-a. Denumirea bunului mobil, descriere sumară: (se vor indica drepturile reale şi privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul), Drepturi reale şi privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul, Preţul de evaluare sau de pornire a licitaţiei, exclusiv T.V.A., Cota TVA Neimpozabil/ Scutit *): Autoturism Dacia Logan, cilindree: 1461 cmc, sursa energie: motorină, an fabricaţie: 2007, nr. înmatriculare: CS-05-NIW – funcţional, -, 2.800 lei, 19%; Autoturism Dacia Logan, cilindree:1461 cmc, sursa energie: motorină, an fabricaţie: 2007, nr. înmatriculare: CS-05-MDI – funcţional, -, 1.800 lei, 19%; Autoturism Dacia Logan, cilindree: 1461 cmc, sursa energie: motorină, an fabricaţie: 2006, nr. înmatriculare: CS-05-CSO – funcţional, -, 1.400 lei, 19%; Autoturism Dacia Logan, cilindree: 1461 cmc, sursa energie: motorină, an fabricaţie: 2006, nr. înmatriculare:CS-04-YLI – funcţional, -, 1.800 lei, 19%; Autoturism Dacia Logan, cilindree: 1461 cmc, sursa energie: motorină, an fabricaţie: 2007, nr. înmatriculare:CS-06-HTA – defect, -, 1.450 lei, 19%. *) Regimul şi cotele de taxă pe valoarea adăugată aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte până la termenul de vânzare sau, în cazul vânzări la licitație, până în ziua precedentă termenului de vânzare: 1. oferte de cumpărare; 2. în cazul vânzării la licitație dovada plății taxei de participare, reprezentând 10% din prețul de pornire al licitației + 19% TVA *) – în contul RO58TREZ1815067XXX005500, cod fiscal: 15890276, deschis la Trezoreria Reşiţa – ofertanții pot constitui și garanții, în condițiile legii, sub forma de scrisori de garanție bancară; 3. împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant (prin procură specială autentificată); 4. pentru persoanele juridice de naționalitate română, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului; pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate; 5. declarație pe propria răspundere (autentificată) a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă a debitorilor: S.C. Lacto Zorlentu S.R.L., S.C. Advance Com Import Export S.R.L. și S.C. PS Big Invest S.R.L., urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare și la locul fixat în acest scop. Cumpărătorului îi revine obligaţia de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligaţiile de mediu, obligaţiile de conservare a patrimoniului naţional sau altele asemenea, respectiv: -. Alte informaţii de interes pentru cumpărător, după caz: -. Pentru informaţii suplimentare cu privire la bunuri se pot obţine consultând componenţa listelor la sediul Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Caraş-Severin Colectare, Reşiţa, Str. Domanului, nr. 2, cam. 305, et. III sau la telefonul 0255.216120, int. 244 sau 424.

Adaugă comentariu