Caraş-Severin, Romania

REȘIȚA – Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Timișoara. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Caraș Severin – Colectare. Serviciul Colectare și Executare Silită Persoane Juridice. Nr. 5721/27.02.2017.

Anunțul privind vânzarea pentru bunuri mobile. Anul 2017, luna februarie, ziua 27. În temeiul art. 250, alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se face cunoscut faptul că în localitatea Reșița, str. Domanului, nr. 2, cam. 305, et. III, se vor vinde la licitație următoarele bunuri mobile, proprietatea debitorilor: 1. SC Lacto Zorlentu SRL, dosar executare nr. 9276/2016, cu domiciliul fiscal în localitatea Zorlentu Mare, jud. Caraș Severin, str. -, nr. 41 camera 2, cod înregistrare fiscală 26678997, licitație care va avea loc în ziua de 21, luna 03, anul 2017, ora 10.00; Licitația aIV – a (reluare licitația a III – a): Denumirea bunului mobil, descriere sumară: (se vor indica drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul), Drepturi reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul, Prețul de evaluare sau de pornire al licitatiei, exclusiv TVA, (lei), Cota TVA/ Neimpozabil/ Scutit *); Autoutilitară Volkswagen Transporter, cilindree: 2371 cmc, sursa energie: motorină, an fabricație: 1996; nr. înmatriculare: CS-14-ADM – funcțional, -, 4.250 lei, neimpozabil. 2. SC Advance Com Import Export SRL, dosar de executare nr. 98/2017, cu domiciliul fiscal în localitatea Reșița, jud. Caraș Severin, str. George Enescu, nr. 4, sc. 3, ap. 19, cod înregistrare fiscală RO19069525, licitație care va avea loc în ziua de 21, luna 03, anul 2017, ora 12.00; Licitația a II – a; Denumirea bunului mobil, descriere sumară (se vor indica drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul), Drepturi reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul, Prețul de evaluare sau de pornire al licitației, exclusiv TVA, (lei), Cota TVA/ Neimpozabil/ Scutit *); Utilaj manipulare și transport lemn – Tractor Internațional 1455, Model: 80PS – 145 cp, Serie motor: 0125 D, nr. 3144724R1 – funcțional, -, 41.454 lei, 19%; Utilaj manipulare și transport lemn – Tractor Articulat Forestier 65 cp – funcțional, -, 42.116 lei, 19%. 3. SC Col – Metal SRL, dosar executare nr. 797/2016, cu domiciliul fiscal în localitatea Reșița, jud. Caraș Severin, str. Petru Maior, nr. 65, ap. 4, cod înregistrare fiscală RO1056328, licitație care va avea loc în ziua de 21, luna 03, anul 2017, ora 14.00; Licitația a IV – a (reluare licitația aIII – a); Denumirea bunului mobil, descriere sumară: (se vor indica drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul), Drepturi reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul, Prețul de evaluare sau de pornire al licitației, exclusiv TVA, (lei), Cota TVA/ Neimpozabil/ Scutit *); Autoutilitară MAN TGA 26410/26413 FNLC, cilindree: 11967 cmc, sursa energie: motorină, an fabricație: 2002, nr. înmatriculare: CS-97-SNJ – funcțional, -, 35.000 lei, 19%; Autoutilitară Citroen Jumper, cilindree: 2198 cmc, sursa energie: motorină, an fabricație: 2007, nr. înmatriculare: CS-07-SNJ – funcțional, -, 13.000 lei, 19%. Număr de înregistrare că operator de date cu caracter personal – 759. *) Regimul și cotele de taxă pe valoarea adăugată aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de dată stabilită pentru vânzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte până la termenul de vânzare sau, în cazul vânzări la licitație, până în ziua precedentă termenului de vânzare: 1. oferte de cumpărare; 2. în cazul vânzării la licitație, dovada plății taxei de participare, reprezentând 10% din prețul de pornire al licitației + 19% TVA *) – în contul RO58TREZ1815067XXX005500, cod fiscal: 15890276 deschis la Trezoreria Reșița – ofertanții pot constitui și garanții, în condițiile legii, sub forma de scrisori de garanție bancară; 3. împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant (prin procură specială autentificată); 4. pentru persoanele juridice de naționalitate română, copie după certificatul unic de înregistrare, eliberat de Oficiul Registrului Comerțului; pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele fizice române, copie după actul de identitate; 5. dovada emisă de creditorii bugetari că nu au obligații restante la bugetul de stat și la bugetul local; 6. declarație pe propria răspundere (autentificată) a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă a debitorilor: S.C Lacto Zorlentu SRL, SC Advance Com Import Export SRL și SC Col – Metal SRL, urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare și Ia locul fixat în acest scop. Cumpărătorului îi revine obligația de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligațiile de mediu, obligațiile de conservare a patrimoniului național sau altele asemenea, respectiv: …. Alte informații de interes pentru cumpărător, după caz: …. Pentru informații suplimentare, cu privire la bunuri, se pot obține consultând componenta listelor la sediul Administrației Județene a Finanțelor Publice Caraș Severin Colectare, Reșița, str. Domanului, nr. 2, cam. 305, et. III sau la telefonul 0255.216.120, int. 244 sau 424. Data afișării: ….

Adaugă comentariu