Caraş-Severin, Romania

ADVERTORIAL. Ministerul Finanţelor Publice. Agenţia Naţională de Administrare Fiscală. Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice – Timişoara. Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Caraş-Severin. Serviciul Fiscal Orăşenesc Oraviţa. Dosar de executare nr. 399 / 2009. Nr. 1276 / 21.06.2019. Anunţ privind vânzarea bunurilor mobile.

În temeiul art. 250, alin. (2) din Legea 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările si completările ulterioare, vă facem cunoscut că, în ziua de 19, luna iulie, anul 2019, ora 10.00, la sediul Serviciului Fiscal Orăşenesc Oraviţa, din localitatea Oraviţa, str. Emanoil Gojdu, nr. 43 – 45, se vor vinde la licitaţie (a-III-a) următoarele bunuri mobile: Denumirea bunului mobil. Descriere sumară, Drepturi reale şi privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul, Preţul de evaluare sau de pornire a licitaţiei a III-a, exclusiv TVA, Cota TVA/ neimpozabil/ scutit *): -Maşină de surfilat 2 ace şi 5 fire, marca Yamata, seria 20060833592, culoare albă, tensiune 220 V, stare funcţională, Drept de gaj constituit în favoarea S.F.O. Oraviţa, conform P.V. sechestru nr. 12/10.12.2014, 225 lei, 19%; – Maşină de surfilat 2 ace şi 5 fire, marca Yamata, serie 20060803598, culoare albă, tensiune 220 V, stare funcţională, -||-, 225 lei, 19%; – Maşină de cusut tiv, marca Yamata, culoare albă, tensiune 220 V, stare funcţională, serie 2005915272, -||-, 110 lei, 19%; – Maşină de cusut tiv, marca Yamata, culoare albă, tensiune 220 V, stare funcţională, serie 25005309606, -||-, 110 lei, 19%; – Maşină de cusut tiv ascuns, marca Yamata, model FY 600-1, culoare albă, tensiune 220 V, stare funcţională, -||-, 220 lei, 19%; – Maşină de călcat – semiindustrială, marca Comelux, cu călcător şi generator de abur, tensiune 220 V, stare funcţională, -||-, 165 lei, 19%; – Maşină de călcat – semiindustrială, marca Comelux, cu călcător şi generator de abur, tensiune 220 V, stare funcţională, -||-, 150 lei, 19%; – Maşină de surfilat 2 ace şi 5 fire, marca Siruba, model 747 D, -||-, 513 lei, 19%; – Maşină de cusut liniară, marca Brother DB2-B755-3A, seria A6016935, -||-, 160 lei, 19%; – Maşină de cusut liniară, marca Brother DB2-B755-3A, seria A6017316, -||-, 160 lei, 19%; – Maşină de surfilat 2 ace şi 5 fire, marca Brother, model MA4-N31, -||-, 180 lei, 19%; – Maşină de surfilat 2 ace şi 5 fire, marca Brother, MA4-B551, seria 10AS133 Fosi D65-6, -||-, 180 lei, 19%; – Maşină butonieră uşoară, marca Yuki, model LBH-790R-1, seria J70058, -||-, 1.078 lei, 19%; – Maşină de cusut liniar cu 1 ac, marca Durkopp, seria 211-151050, -||-, 718 lei, 19%. *) Regimul şi cotele de taxă pe valoarea adăugată aplicabil/ aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de Titlul VII din Legea 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să se prezinte la termenul de vânzare, la locul fixat in acest scop si până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare. Pentru participarea la licitaţie ofertanţii depun, cu cel puţin o zi inainte de data licitaţiei, următoarele documente: a) oferta de cumpărare; b) dovada plăţii taxei de participare sau a constituirii garanţiei sub forma scrisorii de garantie, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei; c) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; d) pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului; e) pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus in limba română; f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate; g) pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate / paşaport; h) declaraţie pe propria răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă a debitorului S.C. IRICOF STIL S.R.L. Cumparătorului ii revine obligaţia de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligaţiile de mediu, obligaţiile de conservare a patrimoniului naţional sau altele asemenea, respectiv: … Alte informaţii de interes pentru cumpărător, după caz: … Pentru informaţii suplimentare, vă puteţi adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 0255.572256.

Adaugă comentariu