Turnul de alimentare furnal din Bocşa va fi salvat - Caon.ro

Caraş-Severin, Romania

BOCŞA – Pe lista de aşteptare a „pacienţilor“ din Banat care vor fi salvaţi în 2021 de „Ambulanţa pentru Monumente“ se află şi acest obiectiv istoric de interes turistic!

În calendarul intervenţiilor din acest an, Ambulanţa pentru Monumente a vizat 21 de obiective din România, între acestea patru fiind în Banat, respectiv unul în Caraş-Severin. E vorba de „Turnul de alimentare furnal“ din Bocşa, care se află la poziţia 489 pe lista monumentelor istorice din Caraş-Severin întocmită în 2015, fiind datat 1719. Este anul când la Bocşa se construieşte, potrivit cronicilor bocşene, un furnal pentru topirea fierului. Această amenajare, care a dat numele de Altwerk zonei limitrofe din Bocşa, se compunea din instalaţia de topire, turnare şi forjă şi folosea ca forţă motrice căderea hidraulică a râului Bârzava. Obiectivul face parte din categoria monumente de arhitectură industrială şi este amplasat pe str. Gării, în Bocşa Montană, lângă gară. Dacă la celelalte trei monumente se va interveni în perioada imediat următoare, potrivit calendarului, la Bocşa lucrările sunt programate abia spre sfârşitul verii, în perioada 9 august – 30 septembrie.

„Prima etapă a intervenției, precizează cei de la Asociaţia Prin Banat, care va realiza intervenţiile prin intermediul proiectului Ambulanţa pentru Monumente – Banat, constă în igienizarea vegetației ce înconjoară ansamblul, demontarea elementelor ce se desprind de structură și degajarea interiorului de moloz și deșeuri, iar în a doua etapă se construiesc cele două șarpante. În cazul turnului se propune realizarea unei structuri noi de acoperire, proiectată pe baza elementelor prăbușite descoperite la baza acestuia. Noua structură de lemn a turnului va fi acoperită cu tablă fălțuită pe suport de astereală, ca urmare a studiului istoric întocmit anterior. În urma montării schelelor, se va inspecta starea zidăriei de la nivelul cornișelor și se va interveni prin recompletări punctuale acolo unde va fi necesar. În cazul celorlalte două corpuri se propune demontarea elementelor aflate în stare de precolaps, completarea fermelor prin plombări punctuale, dar și refacerea integrală a celor dispărute. În final, se va completa învelitoarea, asigurând astfel punerea în siguranță a întregului ansamblu“.

S-a dat start la înscrieri, fiindcă intervenţiile se realizează cu ajutorul voluntarilor, termenul fiind până în data de 31 martie. Pentru înscrieri sunt necesare numele şi prenumele, adresa de email, numărul de telefon și perioada de participare la lucrări, care trebuie transmise la adresa email [email protected] sau la numărul de telefon 0720027690. Inițiat în anul 2016 de Asociația Monumentum, proiectul „Ambulanța pentru Monumente” este implementat în județele Timiș și Caraș-Severin, de Asociația Prin Banat.

JCS-Alexandra Gorghiu