Caraş-Severin, Romania

ANINA – În fostul oraş minier, Consiliul Local a aprobat achiziţionarea unui autobuz care va asigura, gratuit, transportul public local pentru mai multe categorii sociale!

Autobuzul, deja achitat de Primăria Anina, are 30 de locuri şi va circula alături de microbuzul cu 18 locuri. Practic, transportul public local a fost preluat de către Serviciul Local de Utilități Publice din cadrul primăriei, aleşii locali votând şi Regulamentul de acordare a facilităţilor, în care sunt specificate toate categoriile beneficiare, tariful standard al unei călătorii, precum şi preţul unui abonament lunar. Se pare că au fost şi vreo cinci abţineri, în procesul-verbal al şedinţei de consiliu local fiind consemnat faptul că voturile „împotrivă“ ar fi fost, aşa cum a precizat Ioan Burcaş, o „rambursare politică“.

Potrivit regulamentului aprobat, beneficiază de gratuitate „aproape“ toţi cetăţenii de pe raza oraşului Anina: persoanele cu dizabilităţi, inclusiv asistenţii şi însoţitorii acestora, elevii şi personalul didactic şi nedidactic, cetăţenii de onoare, cei cu venit minim garantat şi familiile lor, veteranii şi văduvele de război, revoluţionarii, şomerii, cei cu vârste peste 65 de ani, indiferent de venituri, pensionarii cu venituri până la 2.500 lei, cei cu vârsta peste 60 de ani care nu au venituri, salariaţii din sistemul sanitar, de asistenţă socială şi din sistemul bugetar, salariaţii ONG-urilor, ai societăţilor comerciale cu minim 3 angajaţi, precum şi donatorii de sânge. Pentru majoritatea acestor categorii, Direcţia de Asistenţă Socială eliberează legitimaţii gratuite anuale, pe baza documentelor aferente, în termen de valabilitate de la data emiterii lor. Evident, aceste legitimaţii se vor elibera doar la cerere.

Cine nu beneficiază de gratuitate e lesne de dedus, fiindcă nu poţi avea pretenţii să circuli gratis dacă ai o pensie specială, de pildă, iar venitul lunar să depăşească 2.500 lei. Acoperirea financiară a costurilor călătoriilor persoanelor care beneficiază de gratuitate se asigură prin transferuri de la bugetul local al oraşului Anina.

JCS-Alexandra Gorghiu