por Archives - Caon.ro

Caraş-Severin, Romania
Tag

por

Browsing
Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna Carașova anunță semnarea contractului de finanțare și demararea proiectului cu titlul „Înființare Centru Comunitar Integrat în Comuna Carașova, Jud. Caraș-Severin”, cod SMIS 138070, depus în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8 – Dezvoltarea Infrastructurii de sănătate și sociale, Operațiunea 8.1B: Centre comunitare integrate. Obiectivul general al proiectului îl reprezintă înființarea