Spitalul Județean are nevoie de un management care să performeze! - Caon.ro

Caraş-Severin, Romania

CARAȘ-SEVERIN – Afirmația aparține președintelui Consiliului Județean Caraș-Severin, Romeo Dunca, și are la bază creșterea datoriilor spitalului în ultimul an!

Consiliul Județean Caraș-Severin a solicitat Consiliului de Administrație al Spitalului Județean de Urgență Reșița, prin intermediul unei adrese, luarea măsurilor legale care se impun în această situație, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 95 din 2006 privind reforma în domeniul sănătății. Potrivit adresei, plățile restante ale spitalului, în luna octombrie a anului 2020, erau în cuantum de 19.609.186,00 lei, în timp ce în luna noiembrie a anului 2021, acestea atingeau valoarea de 23.803.475,00 de lei. Totodată, s-a arătat faptul că nu a fost respectat graficul de eșalonare a obligațiilor de plată restante, dictat de prevederile contractului de management, încheiat între Consiliul Județean Caraș-Severin și Alina Stancovici, conform căruia, în aprilie 2021, trebuiau lichidate obligații de plată neachitate în valoare de 5.784.787,00 de lei. „Creșterea datoriilor spitalului județean în ultimul an, la 23.803.475,00 de lei, cu 4.194.289,00 de lei mai mult decât în luna octombrie 2020, în condițiile în care consiliul județean a virat în conturile spitalului pe parcursul anului trecut suma de 11.871.035,50 de lei (de aproape 6 ori mai mult decât suma pusă la dispoziție cu un an înainte, de fosta administrație) arată o deficiență majoră de management”, a declarat Romeo Dunca.

De altfel, conform prevederilor adresei, Ministerul Sănătății a dispus efectuarea mai multor controale în urma cărora au fost formulate o serie de recomandări. Controalele au fost urmarea evenimentelor petrecute în luna decembrie a anului 2020, la Staționarul 3 al Spitalului Județean de Urgență Reșița, când în spațiul public au apărut imagini cu un puternic impact emoțional, care au creat revoltă în rândul cetățenilor. „Am dispus constituirea unei comisii care să verifice punerea în aplicare a acestora. Până în acest moment, managerul spitalului nu a pus la dispoziția echipei de control documente din care să rezulte îndeplinirea recomandărilor corpului de control al ministerului și a refuzat să identifice și să sancționeze persoanele care se fac responsabile de abaterile de situația creată în Staționarul 3, deși am comunicat constant și am solicitat în repetate rânduri ca aceste controale să fie finalizate cu decizii ferme”, a mai precizat președintele CJ.

De asemenea, acesta a menționat că problemele legate de sănătatea publică sunt mai presus de jocurile politice și că pentru a le rezolva este nevoie de decizii ferme. „Am susținut în totalitate managerul Spitalului Județean Reșița, cu condiția ca aceasta să prezinte un plan concret de reorganizare prin care să se îmbunătățească calitatea serviciilor medicale și prin care să putem atrage mai multe resurse financiare, astfel încât să nu punem în pericol activitatea spitalului prin acumularea în mod constant de datorii. Pentru că aceste obiective sunt departe de a fi atinse, am trimis Consiliului de Administrație al Spitalului Județean și celorlalte instituții abilitate concluziile noastre și așteptăm ca aceștia să dispună în consecință. Punctul meu de vedere este clar: Spitalul Județean are nevoie de un management care să performeze!”, a conchis Romeo Dunca.

Vizavi de cele prezentate de preşedintele Consiliului Judeţean, managerul SJU, Alina Stancovici, a spus, deocamdată, doar că: „Un întreg este ceva care are început, mijloc și sfârșit – (Aristotel). Să avem un An Nou care să înceapă în sănătate și frumos, să ajungem cu bucurie la mijlocul lui și fericiţi pe deplin la finalul său! La mulți ani!“.

JCS–Silvia Popescu