Caraş-Severin, Romania

REŞIŢA – Potrivit modificărilor la Legea 422/2001, republicată, privind protejarea monumentelor istorice, UAT-urile trebuie să ştie că legea permite intervenţii pentru salvarea acestora de la degradare.

Informarea a fost făcută de directorul Direcţiei Judeţene pentru Cultură Caraş-Severin, dr. fil. Liubiţa Raichici: „Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale a semnat un contract cu Agenţia Naţională de Cadastrare, pentru că ne interesează foarte mult obiectivele pe care le avem în lista monumentelor istorice, să fie şi cadastrate, adică să avem categoria de monument trecută în cartea funciară. Acest lucru nu ridică probleme când e vorba de clădiri, însă când e vorba de situri arheologice, cadastrarea trebuie făcută pe baza ridicării topos sau 070, adică acel document, acea hartă care arată până unde se extinde un sit. În Caraş-Severin avem acest 070 doar pentru Tibiscum, celelalte situri, numărul lor fiind impresionant, e vorba de 350, nu au. Aşa că, avem de făcut o lucrare mare, practic, cele două muzee, ajutate de specialişti, pentru a stabili mai întâi, până unde se extinde un sit, pentru a putea face cadastrarea şi trecerea la categoria de monument în cartea funciară a terenului. De asemenea, consider că este foarte important şi pentru opinia publică, dar şi pentru UAT-uri, pentru conducerea UAT-urilor, să ştie că atribuţiile administraţiilor publice locale, din Legea 422 din 2001, republicată, la articolul 45, aliniat 1, litera b «asigură protejarea monumentelor istorice clasate, aflate în domeniul public sau privat, al municipiului respectiv, oraşului sau comunei, precum şi a celor abandonate sau aflate în litigiu, alocând resurse financiare în acest scop»“.

Şefa Direcţiei pentru Cultură a subliniat că Legea 422 permite ca şi monumentele abandonate sau aflate în diverse litigii să fie protejate, cel puţin, în faza de întreţinere, adică să nu se degradeze şi mai mult.

Referitor la Băile Neptun, Raichici a spus că Primăria Băile Herculane ar putea interveni, fiindcă, într-adevăr, legea permite acest lucru, dar nu o face fiindcă nu are fonduri. „În concluzie, a adăugat Liubiţa Raichici, nu e adevărat că nu se poate interveni în litigiu, conform acestei legi se poate interveni şi la monumente abandonate, unde nu se ştie proprietarul sau nu e clar cine este proprietarul, nu este clară situaţia juridică, dar se poate interveni şi la monumentele aflate în litigiu“.

Alexandra Gorghiu

FOTO: Heiko Probst