Caraş-Severin, Romania

REŞIŢA – Guvernul a modificat Legea recunoștinței pentru victoria Revoluției Române din decembrie 1989.

Prevederile se extind și pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987. Obiectul principal al actului normativ îl constituie reintroducerea în plată, începand cu luna ianuarie 2015, a persoanelor care au calitatea de „Luptător rănit fără grad de invaliditate“ și de „Luptător reținut“, aducându-se astfel corecturile necesare Ordonanței de Urgență nr. 95/2014.

Pentru anul 2015, persoanele care au aceste calităţi vor beneficia de o indemnizație reparatorie lunară în sumă de 2.020 de lei. Începand cu anul 2016, toate categoriile de persoane vizate de Legea recunoștinței vor beneficia de o indemnizație reparatorie lunară în coeficient de 1,10, calculată pe baza coeficienților de multiplicare aplicați caștigului salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat și aprobat prin această lege, aferentă anului pentru care se face plata.

Indemnizațiile se vor acorda în baza certificatului de revoluționar și a unei adeverințe tipizate eliberată și transmisă de Secretariatul de Stat pentru Recunoaşterea Meritelor Luptătorilor Împotriva Regimului Comunist Instaurat în România în perioada 1945 – 1989 (SSR) direct instituțiilor care fac plata acestor drepturi. Aceste prevederi sunt necesare pentru clarificarea situației evidenței Caselor de Pensii, în vederea acordării indemnizațiilor.

Vor fi elaborate norme metodologice de aplicare a actului normativ, ce vor conține informații referitoare la modelul de cerere care va trebui completată de către luptătorii cu merite deosebite pentru a fi încadrați în noua categorie de Luptători cu Rol Determinant, modalitatea și termenul de depunere a acestei cereri, precum și alte clarificări.

Adaugă comentariu