Caraş-Severin, Romania

REŞIŢA – Primul a fost cel de pe strada Mureşeni, unde 17 locuri de veci au fost lăsate de izbelişte!

Având în vedere că în cele opt cimitire din municipiu sunt locuri de veci aflate în paragină, la nivelul administraţiei locale s-a constituit o comisie de inventariere a lucrărilor funerare părăsite. Cimitirele situate pe străzile Nera, Siretului, Ceretului, Cloşca, Aviatorilor, Mureşeni şi Făgăraşului, aflate în administrarea Direcţiei de Repararea Patrimoniului din cadrul primăriei au fost luate de curând la verificat.

Primul a fost Cimitirul 7 din strada Mureşeni, unde s-a constatat că 17 foşti titulari ai unor locuri de veci cu construcţii funerare nu şi-au reînnoit contractele de concesiune, deşi au fost notificaţi prin scrisoare recomandată. Prin urmare, potrivit legislaţiei, primăria a trecut la acţiune, iar pentru a economisi resursele financiare cu demolarea acestora s-a recurs la trecerea celor 17 lucrări funerare în domeniul privat al municipiului. Şi aici vorbim de patru cripte, trei cavouri şi 10 împrejmuiri de beton. Locurile de veci respective vor putea fi atribuite pentru noi înmormântări, după ce acestea vor fi evaluate, înscrise în evidenţele contabile, iar mai apoi se vor stabili condiţiile şi preţurile de valorificare de către Administraţia Cimitirelor.

Comisia de inventariere va continua acest demers şi în celelalte cimitire din municipiul Reşiţa, iar la final se va încheia un raport care va cuprinde valoarea lucrărilor subterane şi supraterane abandonate pentru care nu se mai achită taxele aferente, gradul de uzură, precum şi poziţia construcţiei în cimitir.

JCS-Nicoleta Moraru

FOTO: Arhivă