Oportunitati de angajare in Spania si Germania - Caon.ro

Caraş-Severin, Romania

REŞIŢA – Două noi selecţii pentru agricultură, hotelărie şi gastronomie au fost anunţate deja pentru începutul acestui an.

Reţeaua EURES, care interconectează serviciile publice europene de ocupare a forţei de muncă, scoate pentru cărăşenii interesaţi de o angajare 800 de locuri de muncă în sectorul agricol, în Spania, precum şi alte 77 în domeniul hotelier-gastronomic, în Germania.

Selecţia pentru lucrători necalificaţi în agricultură în Spania se va derula în a doua parte a lunii ianuarie, iar cele 800 de locuri de muncă din ofertă sunt pentru recoltarea de căpşuni. Se caută persoane apte pentru munca la câmp, durata contractelor de muncă fiind de aproximativ trei luni, cu data estimată de angajare 15 februarie. Persoanele interesate se pot adresa consilierului EURES din cadrul Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă din Caraş-Severin, până cel târziu în data de 15 ianuarie. Locaţia unde va avea loc selecţia va fi comunicată persoanelor care vor fi invitate să participe.

De asemenea, EURES România dispune de 77 de posturi pentru lucratorii calificaţi în domeniul hotelier-gastronomic, care doresc să desfăşoare o activitate sezonieră în Germania, pentru care se va organiza selecţie la Brașov, în luna februarie. Compania germană Europa Park, McDonald’s şi Centrala de Mediere a Străinilor şi Specialiştilor ZAV Bonn oferă locuri de muncă pentru următoarele meserii: bucătar (20 de posturi), ospătar (25 de posturi), personal în industria gastronomiei de sistem (20 posturi), ajutor de bucătar (şase posturi) şi cameristă/roomboy (şase posturi).

Pentru ocuparea posturilor de bucătar, ospătar şi personal în industria gastronomiei de sistem, se caută persoane care au calificare profesională încheiată, experienţă în domeniu şi cunoştinţe bune/foarte bune de limba germană (nivel B1/B2), precum şi cunoştinţe bune de limba engleză (nivel B1). Pentru posturile de ajutor bucătar şi cameristă/roomboy, angajatorii germani solicită persoane care au cunoştinţe de limba germană, nivel A2-B1, precum şi experienţă în domeniu.

Angajarea se face pe o perioada de nouă luni, cu posibilitate de prelungire, începând cu luna martie. Salariul oferit este de 1.500-2.200 euro brut pe lună pentru lucrătorii calificaţi (bucătar, ospătar) şi de 1.300-1.600 euro brut pe lună pentru personalul necalificat (ajutor de bucătar, cameristă/roomboy, personal în industria gastronomiei de sistem).

Programul de lucru este cu norma întreagă, iar angajatorul poate oferi cazarea sau poate oferi sprijin în vederea găsirii unei locuinţe.

Cărăşenii care se încadrează în cerinţele din oferte se pot adresa consilierului EURES din cadrul Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă din Caraş-Severin (cu sediul în Reşiţa, strada Traian Lalescu nr 17, telefon 0255/212160), pentru a fi înregistrate în baza de date pentru munca în străinătate şi pentru a primi invitaţie de participare la selecţie.

Primul pas este înscrierea în evidenţe, la Compartimentul EURES, pentru care sunt necesare: copia actului de identitate sau a paşaportului, o adeverinţă medicală cu menţiunea „Clinic sănătos/Apt pentru muncă“, un CV model Europass într-o limbă de circulaţie internaţională (pentru Germania, strict în limba germană), o cerere tip (AJOFM) şi fişa de cazier judiciar.