Caraş-Severin, Romania

REȘIȚA – Acesta fost desemnat cu unanimitate de voturi de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor!

Specificăm, din start, că ne referim la UCMR, societate pe acțiuni – în reorganizare, și nu la UCMH, societate cu răspundere limitată înregistrată în 14 februarie 2024 de Hidroelectrica SA, care, reamintim, a cumpărat doar afacerea și bunurile necesare derulării ei, și nu tot UCMR-ul. De atunci, împreună sau în paralel, cele două entități cu nume asemănător au desfășurat diverse activități decurgând din acest transfer complex, de organizare respectiv reorganizare a activității lor.

În ceea ce privește UCMR, luând act de demisia lui Aurel Băra din funcția de administrator special, AGEA a aprobat revocarea consorțiului de administratori speciali format din acesta și Sorina Daniela Pop. De asemenea, cu unanimitate de voturi (100% din capitalul social) a fost aprobată desemnarea Sorinei Daniela Pop în calitate de administrator special al UCMR SA pentru o perioadă a mandatului de 5 ani.

În ceea ce privește etapele parcurse până acum de cele două entități menționate, poate fi reținut că în urma unei întâlniri de lucru cu reprezentanții Hidroelectrica, UCMR a semnat (prin administratorul judiciar, cu aprobarea Adunării Creditorilor) un acord de renunțare la dreptul de reînnoire a mărcii „UCM REŞIŢA FONDATĂ 1771 MEMBRĂ A INET GRUP“, renunțând totodată și la dreptul de înregistrare a unei mărci similare. Prin urmare, Uzina de Construcții Mașini Hidroenergetice va putea, după operarea unor ușoare modificări la partea grafică și la textul însoțitor, să-și înregistreze propria marcă, probabil foarte puțin diferită de cea actuală, perpetuând astfel identitatea vizuală sub care va fi continuată activitatea preluată de la UCMR.

JCS-Walter Fleck