Caraş-Severin, Romania

VEST – 335 de milioane de euro din fonduri europene vor fi gestionate descentralizat de ADR Vest!

Agenţia pentru Dezvoltare Regională (ADR) Vest a devenit Organism Intermediar pentru Programul Operaţional Sănătate 2021-2027, preluând responsabilitatea implementării a cinci (din totalul celor şapte) priorităţi de investiţii din cadrul acestuia. Dintr-o alocare totală de 5,88 de miliarde de euro a Programului Sănătate, primul de acest fel aprobat de către serviciile Comisiei Europene în România, ADR Vest va gestiona peste 335 de milioane de euro alocate judeţelor Arad, Caraş-Severin, Hunedoara şi Timiş. Un pas important în direcţia descentralizării managementului fondurilor europene, care aduce mai aproape de beneficiar, de la Bucureşti la Timişoara în cazul de faţă, atât componenta de evaluare a proiectelor cât şi cea de decizie.

„Agenţia are expertiza şi experienţa necesare gestionării acestor priorităţi, iar preluarea lor reprezintă un pas firesc şi o continuare a investiţiilor pe care le-am făcut până în prezent în ambulatoriile şi unităţile de primiri urgenţe în regiune.“, a declarat Sorin Maxim, directorul general al ADR Vest.

Priorităţile de investiţii preluate sunt următoarele: 1. Creşterea calităţii serviciilor de asistenţă medicală primară, comunitară, a serviciilor oferite în regim ambulatoriu şi preventive; 2. Creşterea serviciilor de recuperare, paliaţie şi spitalizări pentru boli cronice; 3. Creşterea eficacităţii şi rezilienţei sistemului medical în domenii critice; 4. Investiţii în infrastructuri spitaliceşti noi şi 7. Măsuri care susţin domeniile oncologie şi transplant.

Aria beneficiarilor eligibili este una de largă, începând cu Ministerul Sănătăţii, autorităţile publice centrale şi locale şi continuând cu unităţile sanitare publice, cabinetele medicilor de familie, instituţiile de învăţământ publice, entităţi publice şi private precum şi diversele forme de parteneriate, ce urmează a fi specificate la momentul lansării ghidurilor. În condiţiile în care şi „aria de necesităţi“ ale celor patru judeţe din regiune este una extrem de largă, este de aşteptat cât şi de dorit, ca şi numărul şi calitatea proiectelor depuse spre finanţare să fie corespunzătoare.

JCS-Walter Fleck