Lui Ştefan Isac i-a apărut încă o carte. Cea despre Ştefan Isac! - Caon.ro

Caraş-Severin, Romania

CARAŞ-SEVERIN – Cunoscutul rapsod popular Ştefan Isac a lăsat, pentru o vreme, microfonul deoparte şi s-a aşezat la masa de scris, în faţa calculatorului. A publicat, în ultimii ani, mai multe cărţi, ultima dintre acestea, „Ştefan Isac – Omul şi Artistul”, ieşind de sub tipar la începutul lunii iunie!

Volumul autobiografic are 535 de pagini, conţine câteva sute de fotografii şi a văzut lumina tiparului la Editura Uniunii Ziariştilor Profesionişti din România, structură al cărei membru este şi autorul.

Spicuim, în cele ce urmează, din prefaţa cărţii, scrisă de binecunoscutul muzicolog prof. univ. dr. Dumitru Jompan, din Marga. „Asemenea tuturor volumelor cu caracter autobiografic, şi prezenta carte a lui Ştefan Isac debutează cu o seamă de date personale care i-au marcat copilăria, adolescenţa şi maturitatea. Aceste «anotimpuri» ale autorului sunt împănate cu informaţii despre anii de studii. În paralel, cititorul poate urmări evoluţia sa profesională şi artistică în domeniul culegerii şi promovării folclorului muzical autentic al Banatului, precum şi urcuşul anevoios spre înaltele porţi ale măiestriei interpretative. Drumul său, ca artist creator, veţi constata, dragi cititori, este jalonat de o serie de «borne» ale succeselor incontestabile, prin diplome, trofee, cronici muzicale. Toate acestea l-au propulsat în elita celor care au înţeles cum trebuie promovat folclorul autentic românesc. Cititorii vor afla din volum, în amănunt, despre activitatea sa ca primar al comunei Căvăran (astăzi Constantin Daicoviciu). Priceperea, seriozitatea şi hărnicia l-au însoţit mereu, calităţi care au atras asupra sa aprecierile superiorilor din administraţia judeţului Caraş-Severin. Colaborarea cu o seamă de orchestre şi ansambluri de cântece şi dansuri din judeţ şi din ţară a fost multiplă şi de durată. Sigur, performanţele sale artistice au atras atenţia conducerilor acestor formaţiuni de promovare a muzicii populare autentice de pe întreg arealul românesc. Împreună cu aceste ansambluri a cunoscut şi s-a făcut cunoscut în ţară şi peste fruntariile ei, după cum autorul le enumeră în cartea sa. Cooptarea lui Ştefan Isac ca membru în juriile mai multor Festivaluri zonale şi naţionale confirmă recunoaşterea sa valorică în domeniul respectiv. Corul, ca formă de manifestare muzicală, l-a atras pe Fănică tot timpul vieţii. Pe el, armoniile corale l-au uns la suflet. Din acest punct de vedere, oraşul Caransebeş i-a oferit o plajă largă de manifestare. În corul Catedralei «Sf. Gheorghe» din «oraşul de la răscruce de vânturi», nu a activat doar în calitate de corist, ci şi de solist (tenor), alături de regretatul Dumitru Chepeţan (bas-bariton), sub bagheta autorului acestei Prefaţe. Din dorinţa de a scrie s-a născut Ştefan Isac – jurnalistul. El, membru al Uniunii Ziariştilor Profesionişti din România, a colaborat fără întrerupere la săptămânalul «Caraş-Severinul în 7 zile», din al cărui Colegiu de redacţie face parte. Preaplinul cunoştinţelor despre folclorul muzical din Banat şi exponenţii acestuia le-a aşternut în volumele «Pe urmele Doinei Banatului şi ale slujitorilor ei», «Pe urmele Doinei Banatului şi ale slujitorilor ei», ediţia a II-a, revizuită şi adăugită, «Luţă Ioviţă – Barbu Lăutaru al Banatului», şi «Un om, un nume», volumul I. Totul, pentru a imortaliza stadiul «Tinereţii fără bătrâneţe» şi «Vieţii fără de moarte» a folclorului acestui habitat. Sigur, se va afla cineva, peste vreme, să publice o monografie completă despre omul şi artistul Ştefan Isac, fiindcă, deşi în vârstă, dânsul încă mai are destule idei de pus în pagină, ca jurnalist şi scriitor, precum şi cântece şi doine de interpretat, ca rapsod popular”.

JCS- Gabi Berger