Direcția Silvică: Pe Dealul Golului nu se defrişează! Se amenajează trasee turistice! - Caon.ro

Caraş-Severin, Romania

REŞIŢA – Din cauză că n-a defrişat în cele 30 de parcele din jurul Reşiţei, Direcţia Silvică a pierdut 10 mii de metri cubi de lemn, pe care-i putea vinde după recoltarea de pe 400 de hectare de pădure!

Dealului Golului – Doman a tot chelit, iar acuzaţiile plouă în toate direcţiile. Jurnal CS scria, în ediţia de miercuri, despre o exploatare (legală de altfel) care-şi prăvălea lemnele prin păşunea Primăriei Reşiţa. Direcţia Silvică, instituţie care administrează respectiva suprafaţă de fond forestier, ne-a asigurat, însă, că exploatarea respectivă se face în numele traseelor turistice, în baza unei înţelegeri cu Primăria şi alte instituţii şi asociaţii. Plus că eventualele defrişări din zonă au fost supuse dezbaterii publice, dar nimeni n-a avut de făcut obiecţii atunci…

„În pădurile din jurul Reșiței s-a dezvoltat în ultimii zeci de ani o rețea de trasee utilizate în scopuri turistice (pedestre, cicloturistice) care traversează fondul forestier proprietate publică a statului administrat de unitatea noastră, rețea dezvoltată însă într-un mod dezorganizat, dar cu siguranță din nevoia cetățenilor de a se recrea. Observând această tendință de dezvoltare și pentru a veni în sprijinul cetățenilor acestui oraș în anul 2017, la inițiativa Direcției Silvice s-a dezvoltat un parteneriat cu Primăria Reșița, Administrația Parcului Național Semenic – Cheile Carașului și asociațiile Bike Attack Reșița și Prietenii Munților Reșița, având scop precis“, se arată într-un comunicat remis redacţiei.

Pe lista înţelegerii, la capitolul scop precis, figurează „dezvoltarea rețelei locale de trasee pedestre, cicloturistice și de alergare montană cu scop de recreere; creșterea rolului social al pădurii și asigurarea utilizării funcției recreative a acesteia de către comunitatea locală în dezvoltare; creșterea contribuției pădurii la îmbunătățirea calității vieții sociale; dezvoltarea și consolidarea relațiilor cu comunitatea și nu în ultimul rând promovarea potențialului turistic al zonei“.

Prin respectiva înţelegere, Direcţia Silvică şi-a luat angajamentul să evite, atât cât poate, exploatările din imediata apropiere a potecilor şi a traseelor marcate: „Prin implicarea partenerilor, până astăzi s-a reușit amenajarea și marcarea câtorva trasee și amplasarea a două panouri informative complexe pe raza Municipiului Reșița (unul în centrul orașului și altul în zona de acces pedestru spre Poiana Golului de lângă stadionul municipal), finanțate de Direcția Silvică Caraș-Severin, panouri conținând harta traseelor amenajate, destinația acestora, gradul de dificultate și indicații referitoare la disciplina utilizării lor. Mai mult decât atât, conștienți fiind de importanța pădurilor din jurul Reșiței pentru comunitatea locală, în ultimii ani au fost evitate intervențiile cu exploatări forestiere în 30 de parcele din jurul orașului în care erau prevăzute în amenajamentul silvic intervenții de tipul tăieri în crâng, igienă și alte lucrări, însumând 400 de hectare și un volum de 10 mii de metri cubi care se puteau comercializa, fiind o pierdere financiară asumată“.

Gospodărie durabilă, marca UDR

Totuşi, se şi defrişează, pentru gospodărire durabilă şi regenerare naturală. „În privința exploatării forestiere desfășurată legal în parcela 68A din UP VII, aducem la cunoștința publicului că aceasta este ultima intervenție dintr-un șir lung de lucrări de gospodărire durabilă a pădurii efectuate pe parcursul a 120 de ani, începute din vremea când pădurile erau gospodărite de Uzinele și Domeniile Reșița, fiind îndeplinit scopul final al aplicării acestui tratament de lungă durată, adică a fost asigurată regenerarea naturală a acestei suprafețe. Mai mult decât atât, cu ocazia consultării publice organizată la Ocolul Silvic Reșița în anul 2020 pe tema managementului forestier în sistem FSC, acest arboret a fost prezentat ca urmând să fie exploatat, fără a se înregistra observații din partea participanților“.

Şi dacă oamenii vor creşterea suprafeţei de pădure cu rol de recreere, Direcţia Silvică nu se poate opune. Mai mult decât atât, „întrucât la Ocolul Silvic Reșița lucrările de amenajare a pădurilor vor începe în anul 2022, cu siguranță, odată cu demararea acestor lucrări, vom lua toate măsurile necesare pentru creșterea suprafeței pădurilor cu funcții de recreere în jurul Reșiței, cu consultarea prealabilă a administrației locale și a comunității. Până atunci trebuie asigurată continuitatea gospodăririi silviculturale a suprafețelor care nu prezintă strict interes științific, pădurea trebuie gospodărită în continuare de silvicultori“, încheie Direcţia Silvică.

JCS-Antoniu Mocanu