Declaraţiile se depun online - Caon.ro

Caraş-Severin, Romania


Toţi contribuabilii pot depune online, prin
intermediul paginii www.e-guvernare.ro, un număr
de nouă declaraţii către
instituţiile publice, precum plăţi la
bugetul asigurărilor sociale, plăţi la
bugetul asigurărilor de şomaj, impozite,
deconturi la taxa pe valoare adăugată, acize.


Prin intermediul adresei de internet, toţi
contribuabilii de la nivel naţional au
posibilitatea de a depune online următoarele
nouă declaraţii către instituţiile
publice: declaraţia privind obligaţiile de
plată către bugetul asigurărilor
sociale, declaraţia privind evidenţa
nominală a asiguraţilor şi a
obligaţiilor de plată către bugetul
asigurărilor de şomaj, declaraţia
privind contribuţia de asigurări sociale de
sănătate, declaraţia privind
obligaţiile de plată la bugetul de stat
(100), declaraţia privind impozitul pe profit
(101), decont privind taxa pe valoare
adăugată (300), declaraţia privind
obligaţiile de plată la bugetul
asigurărilor sociale şi a fondurilor speciale
(102), declaraţia privind accizele (103),
declaraţia recapitulativă privind
livrările/achiziţiile intracomunitare de
bunuri(390).

Mianda Mladin

[email protected]