Caraş-Severin, Romania

REŞIŢA – Indemnizaţiile de asigurări de sănătate pot fi solicitate pe baza actelor justificative, în termen de 90 de zile de la data la care beneficiarul era în drept să le solicite, conform prevederilor actelor normative în vigoare. Termenul de depunere a cererilor de recuperare este 5 – 25 ale fiecărei luni!

„Casa de asigurări de sănătate va efectua plata sumelor aprobate, în termen de 60 de zile de la data depunerii cererii de restituire, în limita creditelor bugetare aprobate cu această destinaţie. Dacă în urma procesării și verificării se constată erori de ordin economic sau medical, CAS Caraș-Severin transmite persoanelor juridice referatul de respingere la plată a certificatelor medicale ce nu întrunesc condițiile de plată. Referatul de respingere la plată se transmite la adresa societății înscrisă în cererea de recuperare a sumelor. Termenul de remediere a erorilor curge de la momentul transmiterii motivelor ce au dus la respingerea la plată“, a precizat Ionuț Popovici, directorul general al Casei de Asigurări de Sănătate Caraș-Severin.

Pentru persoana care desfăşoară activitatea la mai mulţi angajatori, indemnizaţiile se calculează şi se plătesc, după caz, de fiecare angajator, dacă la fiecare dintre angajatori îndeplineşte condiţia privind stagiul de asigurare. În aceste cazuri, primele două exemplare originale ale certificatului de concediu medical se prezintă spre calcul angajatorului la care asiguratul are venitul cel mai mare.

JCS-L.A.