Comunicat de presă începere proiect „Reabilitare și extindere clădire pentru înființare centru social de zi persoane vârstnice” - Comuna Slatina-Timiș - Caon.ro

Caraş-Severin, Romania

SLATINA-TIMIȘ. Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna Slatina-Timiș anunță lansarea proiectului cu titlul ”Reabilitare și extindere clădire pentru înființare centru social de zi persoane vârstnice”, cod SMIS 127542, depus în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8 – Dezvoltarea Infrastructurii de sănătate și sociale, Obiectivul specific 8.3 – Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale.

Proiectul se derulează pe o perioadă de 34 luni, începând cu data de 01.11.2018, conform
contractului de finanțare cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin organism intermediar Agenția pentru Dezvoltare Regională a Regiunii Vest.

Beneficiar: Comuna Slatina-Timiș
Valoarea totală a proiectului: 1.475.165,84 lei
Valoare finanțare nerambursabilă: 1.440.745,82 lei
Data finalizării proiectului: 31.08.2021

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă înființarea unui centru social de zi pentru
persoane vârstnice prin reabilitarea și extinderea unei clădiri.
Proiectul are ca și obiective specifice, următoarele:
– Reabilitarea și extinderea construcției existente, urmată de înființarea centrului social de zi
pentru persoane vârstnice;
– Dotarea centrului social de zi pentru persoane vârstnice cu echipamentele necesare pentru
desfășurarea activității, pentru ca acesta să fie pregătit pentru prestarea serviciilor sociale
specifice centrului social de zi pentru persoane vârstnice.