Caraş-Severin, Romania

MEHADIA. Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna Mehadia anunță demararea proiectului cu titlul „Consolidarea capacității unităţii de învăţământ preuniversitar din comuna Mehadia, jud. Caraş-Severin, de gestionare a situaţiei de pandemie generate de virusul Sars-Cov-2”, cod SMIS 148861, depus în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritară 10 Protejarea sănătății populației în contextul crizei sanitare cauzate de COVID-19, creșterea eficienței energetice și utilizarea surselor regenerabile de energie, Obiectivul Specific 10.1 Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale.

 

Beneficiar: Comuna Mehadia

Valoarea totală a proiectului: 1.002.392,81 lei

Valoare finanțare nerambursabilă din FEDR: 1.001.277,81 lei

Obiectivul general al proiectului constă în asigurarea resurselor sanitare necesare în vederea limitării răspândirii virusului SARS-CoV-2.

Proiectul are ca și obiective specifice, următoarele:

 1. Asigurarea unui numar de 114.000 masti de protectie pentru elevii inscrisi in cadrul Liceului Tehnologic “Nicolae Stoica de Hateg”, dar si in unitatile de invatamant de stat arondate acestuia, si pentru cadrele didactice care isi desfasoara activitatea in cadrul acestor unitati de invatamant.
 2. Asigurarea unui numar de 49 de viziere de protectie pentru cadrele didactice
 3. Dotarea Liceului Tehnologic “Nicolae Stoica de Hateg” si a unitatior arondate acestuia cu 10.960 litri dezinfectant de maini pentru elevi si cadre didactice
 4. Dotarea cu 6.800 litri dezinfectant de suprafete pentru igienizarea spatiilor a Liceului Tehnologic “Nicolae Stoica de Hateg”, dar si a unitatilor de invatamant de stat arondate acestuia.
 5. Asigurarea unui numar de 7000 manusi sanitare pentru cadrele didactice
 6. Dotarea cu 29 nebulizatoare necesare sterilizarii aerului a Liceului Tehnologic “Nicolae Stoica de Hateg” și a unitatilor arondate acestuia.
 7. Dotarea cu un numar de 17 termometre necesare pentru verificarea temperaturii corporale a elevilor, dar si a celorlalte persoane implicate in procesul educational din cadrul Liceului Tehnologic “Nicolae Stoica de Hateg” si a unitatilor arondate acestuia.
 8. Asigurarea unui grad ridicat de protectie a elevilor si cadrelor didactice impotriva infectarii cu virusul SARS-CoV-2 si, totodata, asigurarea conditiilor necesare pentru limitarea infectarii si transmiterii virusului SARS-CoV-2 intre participantii la activitatea didactica (elevi si cadre didactice), dar si in comunitatile din care acestia provin.
 9. Implementarea proiectului, urmata de realizarea monitorizarii si raportarii derularii proiectului.
 10. Promovarea proiectului si realizarea activitatii de informare cu privire la acesta.
 11. Realizarea unui raport de audit al proiectului.

Rezultatele așteptate în urma implementării proiectului sunt:

 1. Este asigurat un numar de 114000 masti de protectie necesare pentru elevii si cadrele didactice din cadrul Liceului Tehnologic “Nicolae Stoica de Hateg”, dar si din cadrul unitatilor de invatamant arondate acestuia.
 2. Este asigurat un numar de 49 de viziere de protectie reutilizabile pentru cadrele didactice din cadrul Liceului Tehnologic “Nicolae Stoica de Hateg”, dar si din unitatile de invatamant arondate acestuia.
 3. Este asigurat un numar de 10960 litri dezinfectant de maini pentru elevii si cadrele didactice care isi desfasoara activitatea in cadrul Liceului Tehnologic “Nicolae Stoica de Hateg”, dar si din cadrul unitatilor de invatamant arondate acestuia.
 4. Este asigurat un numar de 6800 litri dezinfectant de suprafete pentru igienizarea spatiilor aferente Liceului Tehnologic “Nicolae Stoica de Hateg”, dar si ale unitatilor de invatamant arondate acestuia.
 5. Este asigurat un numar de 7000 manusi sanitare de protectie pentru cadrele didactice care isi desfasoara activitatea in cadrul Liceului Tehnologic “Nicolae Stoica de Hateg”, dar si din cadrul unitatilor de invatamant arondate acestuia.
 6. Este asigurat un numar de 29 nebulizatoare necesare sterilizarii aerului din cadrul Liceului Tehnologic “Nicolae Stoica de Hateg”, dar si din cadrul unitatilor de invatamant arondate acestuia.
 7. Este asigurat un numar de 17 termometre in vederea verificarii temperaturii corporale a elevilor, dar si a celorlalte persoane implicate in procesul educational din cadrul Liceului Tehnologic “Nicolae Stoica de Hateg”, dar si din cadrul unitatilor de invatamant arondate acestuia.
 8. Va fi asigurat un grad ridicat de protectie a elevilor si cadrelor didactice impotriva infectarii cu virusul SARS-CoV-2 si, totodata, vor fi asigurate conditiile necesare pentru limitarea infectarii si transmiterii virusului SARS-CoV-2 intre participantii la activitatea didactica (elevi si cadre didactice), dar si in comunitatile din care acestia provin.
 9. Proiectul este implementat si este realizata monitorizarea si raportarea derularii proiectului.
 10. Proiectul este promovat si activitatea de informare cu privire la acesta este realizata.
 11. Proiectul va beneficia de realizarea unui raport de audit.

Data începerii proiectului:  01.11.2020

Data finalizării proiectului: 28.02.2023

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin

Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020