Quantcast
Centre in loc de spitale? - Caon.ro
Caraş-Severin, Romania

Despre centrele de permanenţă s-a tot vorbit şi s-au scris, însă, potrivit specialiştilor, departe de adevăr. Astfel că, deşi se spunea că medicii vor fi obligaţi să facă gărzi de câte 12 ore, după programul de opt ore de la cabinet, lucrurile stau cu totul altfel.

Potrivit ec. Mariana Caliga, preşedintele-director general al Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate, în Caraş-Severin există la ora actuală un singur centru de permanenţă, care funcţionează la Bocşa. De regulă, acestea se înfiinţează acolo unde nu există spitale sau centre de urgenţă, şi funcţionează în regim de gardă, asigurând asistenţă medicală de urgenţă între orele 15.00 şi 8.00, după programul de funcţionare al medicilor de familie.

În momentul de faţă există un proiect ce modifică reglementările din acest domeniu, însă deocamdată pentru înfiinţarea unui centru de permanenţă – entitate fără personalitate juridică – este nevoie de asocierea a cel puţin şapte medici care se află în relaţie contractuală cu CJAS, fiind necesară o decizie a DSP şi avizul CJAS, pe lângă alte câteva condiţii. Deocamdată, de aceste centre s-au interesat medici din Bozovici sau Anina, unde sunt doar trei medici. Se pare că intenţiile ministerului de resort ar fi să reducă numărul minim de medici care să asigure permanenţa, şi de a creşte finanţarea acordată pentru aceste servicii, pentru ca înfiinţarea centrelor să fie mai atractivă.

În prezent, medicul specialist primeşte 10 lei pe oră, iar cel primar cu 20% mai mult, la care se adaugă decontări pentru asistent şi cele pentru administrarea şi întreţinerea cabinetului sau a spaţiului în care funcţionează centrul. Acesta poate fi pus la dispoziţie de către autoritatea publică locală, într-unul dintre cabinetele medicilor care s-au asociat sau, prin rotaţie, în fiecare dintre acestea, dar de regulă se optează pentru un spaţiu unic. Iar finanţarea se acordă din bugetul de stat, prin transfer de la Ministerul Sănătăţii, către Fondul Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate.

De asemenea, medicii vor avea la dispoziţie una, două ambulanţe, şi se intenţionează racordarea acestor servicii la 112, iar în funcţie de afecţiune, medicii se vor deplasa la domiciliul bolnavului. „Aşa cum este gândit actul normativ, cred că este în interesul asiguraţilor“, a adăugat Mariana Caliga.