Caraș-Severinul, pe harta proiectelor strategice pentru energia verde - Caon.ro

Caraş-Severin, Romania

CARAȘ-SEVERIN – Pe lista proiectelor strategice pentru accelerarea tranziției verzi în țara noastră figurează și etapele II și III vizând „Trecerea la tensiunea de 400 kV a axului Porțile de Fier – Reșița – Timișoara – Săcălaz – Arad“!

Fondul pentru modernizare a pus 2,4 miliarde de euro la dispoziția a șapte țări europene, României revenindu-i cea mai mare felie din buget, respectiv 1,4 miliarde de euro, pentru a contribui la modernizarea sistemelor lor energetice, pentru a reduce emisiile de gaze cu efect de seră în sectorul energetic, industrial și al transporturilor și pentru a le sprijini să își îndeplinească obiectivele în materie de climă și energie pentru 2030, după cum informează ADR Vest.

Investiția actuală din Fondul de modernizare încheie al treilea ciclu de finanțare și înregistrează o creștere bruscă a cheltuielilor, comparativ cu ciclurile anterioare.

Banii asigură finanțarea a 45 de propuneri de investiții în cele 7 state – România, Cehia, Polonia, Lituania, Ungaria, Slovacia și Croația –, în următoarele domenii: producția de energie electrică din surse regenerabile, modernizarea rețelelor energetice și eficiența energetică în sectorul energetic, în industrie, în clădiri și în transporturi, și înlocuirea producției de cărbune cu combustibili cu intensitate scăzută a emisiilor de carbon. Țara noastră a optat pentru construirea a opt parcuri fotovoltaice și a două turbine cu gaz cu ciclu combinat, care vor înlocui lignitul cu surse regenerabile de energie și gaz pentru generarea de energie electrică și modernizarea rețelelor de energie electrică. Județele din Regiunea Vest nu vor avea parte nici de fotovoltaice, nici de turbine, ci de modernizarea rețelelor de energie electrică.

Pe lista proiectelor strategice figurează cele două etape ce vizează infrastructura de energie care traversează județul nostru: „Trecerea la tensiunea de 400 kV a axului Porțile de Fier – Reșița – Timișoara – Săcălaz – Arad“.

JCS-A.M.