Caraş-Severin, Romania

REŞIŢA. Universitatea „Eftimie Murgu“ din Reşiţa şi-a deschis, virtual, porţile pentru cei care doresc să se înscrie pe locurile disponibile, admiterea urmând să se deruleze exclusiv online, la adresa https://uem.ro/admitere/.

Calendarul admiterii cuprinde:
– până în 21 iulie, înscrierea online a candidaţilor;
– în 22 iulie, desfăşurarea primei probe de concurs, acolo unde este cazul;
– în 23 iulie, afişarea rezultatelor şi depunerea contestaţiilor;
– în 24 iulie, soluţionarea contestaţiilor;
– în perioada 27-31 iulie, înmatricularea candidaţilor admişi, procedură aferentă primei perioade a admiterii;
– în perioada 1-3 septembrie, înmatricularea candidaţilor admişi în cea de-a doua perioadă;
– în 7 septembrie, distribuirea candidaţilor şi definitivarea listelor.

Pentru următorul an universitar, la Reşiţa sunt disponibile 370 de locuri bugetate şi 805 cu taxă. Există şi 26 de locuri pentru candidaţii români de pretutindeni.

„În numărul locurilor finanțate de la bugetul de stat sunt incluse 14 de locuri pentru tineri proveniți de la licee din mediul rural și un loc destinat candidaților de etnie romă. De asemenea, elevii care au obținut premii la olimpiade și concursuri naționale sau internaționale recunoscute de MEC, beneficiază de dreptul de a se înscrie fiind notaţi cu nota 10 la proba 1 la concursul de admitere. Pentru cele trei facultăți din structura universității, Facultatea de Inginerie și Management, Facultatea de Științe Economice și Facultatea de Științe Sociale, admiterea se face în urma unui concurs de dosare, metodologia de organizare și desfășurare urmând să fie anunțată în cel mai scurt timp“, informează forul universitar, într-un comunicat remis redacţiei.

JCS-A.M.