Biserica din Câlnic, renovată prin Timbrul Monumentelor Istorice - Caon.ro

Caraş-Severin, Romania

REŞIȚA – Şapte clădiri de patrimoniu din municipiul Reşiţa se află în curs de reabilitare, ca urmare a unui proiect derulat de Institutul Naţional al Patrimoniului prin Timbrul Monumentelor Istorice! 

Cu ocazia împlinirii a „250 de ani de industrie siderurgică“ în municipiul de pe Bârzava, Institutul Naţional al Patrimoniului, prin Timbrul Monumentelor Istorice, a atribuit Reşiţei un grant în cuantum de 100.000 lei/obiectiv, destinat unui număr de 7 clădiri monument aflate în arealul municipiului, care este dedicat numai pentru lucrările de întreţinere şi reparaţii curente aferente acestor imobile.

Monumentele nominalizate de echipa de proiect în consultanţă cu Primăria Reşiţa sunt: Biserica Ortodoxă „Sf. Apostoli Petru şi Pavel“ din Câlnic – monument categoria B, an datare 1799; Biserica Evanghelică Reşiţa – monument categoria B, an datare:1901; Biserica „Maria Zăpezii“ – monument categoria B, an datare 1848; Sinagoga – monument categoria B, an datare 1907; Palatul Cultural – monument categoria B, an datare 1928; Biblioteca Judeţeană „Paul Iorgovici“ – monument categoria B, an datare:1875-1900, precum şi unul dintre cele două imobile „Casa Blăjiţa“, amplasate în Reşiţa Română, monument categoria B, an datare 1903.

Intervenţiile constă în lucrări de refacere a acoperişului (şarpante, învelitori, decoraţii) şi a sistemelor de colectare şi evacuare a apelor pluviale (jgheaburi, burlane, vazoane, sisteme de prindere, rigole), lucrări de reparaţii, completări, refaceri parţiale la finisajele exterioare, înlocuiri, completări la tâmplăriile exterioare (uşi, porţi, ferestre, vitrine, obloane), precum şi instalarea elementelor de signalectică şi iluminat arhitectural la fiecare monument istoric.

În luna septembrie a acestui an au fost încheiate contractele de execuţie de lucrări între beneficiarii direcţi şi firmele de construcţii, tot atunci fiind emise şi ordinele de începere a lucrărilor. În prezent, toate obiectivele sunt în curs de execuţie, termenul de finalizare al lucrărilor fiind data de 10 decembrie 2021.

JCS-Nicoleta Moraru