Quantcast
Au scumpit dar au uitat sa anunte - Caon.ro
Caraş-Severin, Romania

REŞIŢA – Sună obiecţia pe care o are de făcut Primăria Reşiţa vizavi de majorarea tarifelor la apă şi canal.

Ca urmare a verificărilor efectuate de Primăria Municipiului Reşiţa, tarifele majorate la apă şi canalizare se aplică din 1 august 2014 de către operatorul AquaCaraş pentru întreg judeţul Caraş-Severin, în localităţile Caransebeş, Anina, Băile Herculane, Bocşa, Moldova Nouă, Oraviţa, Oţelu Roşu, membre în Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară AcvaBanat.

Prin Hotărârea de Consiliu Local nr. 23 din 8 februarie 2010 s-a aprobat Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apă si canalizare între Asociația de Dezvoltare Intercomunitară AcvaBanat ca Autoritate Delegantă a unităților administrativ-teritoriale și AquaCaraş în calitate de operator.

Contractul de delegare, dispoziții generale, stabilește la capitolul 36 prețurile și tarifele inclusiv perioada de aplicabilitate a acestora. Astfel, în anul 2014, în conformitate cu avizul ANRSC nr. 213924 din 01 iulie 2014, au fost aprobate tarifele pentru serviciile de apă și canalizare după cum urmează:

tarif apă 3.85 lei/mc fără TVA, cu aplicabilitate de la 01 august 2014

tarif canalizare 2.04 lei/mc fără TVA, cu aplicabilitate de la 01 august 2014

„Înainte de fiecare majorare de tarife operatorul are obligația de a prezenta Autorității Delegante metodologia de calcul a tarifelor de apă și canalizare. Autoritatea Delegantă are obligația ca, în termen de 15 zile de la depunerea documentației de către operator, să aprobe noile tarife propuse sau să prezinte către operator obiecțiuni la modalitatea de calcul. Autoritatea Delegantă va prezenta la ANRSC documentația de ajustare a tarifelor conform metologiei prezentate. Autoritatea Delegantă va împuternici operatorul să aplice tarifele rezultate din contractul de delegare a gestiunii. (…) În fiecare an prețurile și tarifele sunt fundamentate pe baza unui plan financiar pe trei ani. În fiecare an, operatorul va supune Autorității Delegante spre aprobare un plan financiar actualizat pe trei ani și prețurile/tarifele serviciului. Orice modificare a prețului sau a tarifului față de previziunile anterioare trebuie justificată. Cu cel puțin 30 de zile lucrătoare înainte de data intrării în vigoare a noilor prețuri/tarife, rezultând din modificarea anuală, operatorul informează Autoritatea Delegantă despre aceasta și prezintă dovada cererii pentru modificarea preţului/tarifului.

La fiecare cinci ani părțile contractului vor colabora, dacă este necesar, în vederea negocierii structurii prețurilor și tarifelor. Potenţialele modificări ale sistemului de preţuri şi tarife, agreate de părți, ce rezultă din revizuirea la cinci ani, vor face obiectul unui act adiţional la Dispoziţiile Speciale ale contractului. Menţionăm că municipiul Reşiţa nu a fost înştiinţat de parcurgerea etapelor, în conformitate cu prevederile contractuale enumerate mai sus, aducându-i-se doar la cunoştinţă faptul că au fost majorate preţurile şi tarifele pentru serviciile alimentare cu apă şi canalizare prin adresa înregistrată la Registratura Generală cu nr. 14541/15 iulie 2014“, se arată într-un comunicat remis redacţiei.