Caraş-Severin, Romania


CARAŞ-SEVERIN – Suma, în lei, se va regăsi în lucrările de construire şi reabilitare a surselor de apă şi a staţiilor de tratare a apei potabile din Reşiţa, Bocşa, Anina şi Oraviţa!

Este vorba despre fazarea proiectului cu finanţare europeană pentru modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Caraş-Severin, în cadrul căruia primul contract de lucrări vizează sursele de apă şi staţiile de tratare din Reşiţa, Bocşa, Anina şi Oraviţa.

Pentru Reşiţa, este prevăzută reabilitarea a şapte izvoare şi a unei camere de colectare a apei, o staţie de clorinare nouă şi un rezervor nou de contact, de 100 de metri cubi. Pentru Bocşa se vor realiza patru foraje noi, puţuri de apă, inclusiv cabine şi zone de protecţie sanitară, vor fi înlocuite conductele de aducţiune pe o lungime de aproximativ 1,4 kilometri, vor fi realizate o staţie de clorinare nouă şi un post nou de transformare, şi va fi dotat laboratorul pentru determinarea calităţii apei. Anina va avea o staţie nouă de tratare cu capacitate de 23 de litri pe secundă, inclusiv centru operaţional şi laborator pentru determinarea calităţii apei, şi post de transformare nou. Iar la Oraviţa vor fi reabilitate trei captări de suprafaţă (izvoare), se vor înlocui conducte de aducţiune pe o lungime de aproximativ 9,2 kilometri, va fi dotat laboratorul pentru determinarea calităţii apei.

În plus, în toate localităţile menţionate vor fi introduse sisteme SCADA (Supervisory Control And Data Aquisition), calculatorul având rolul de monitorizare şi comandă a proceselor tehnologice. Totul cu o durată de execuţie de 19 luni.

JCS-A.M.