ANUNȚ PUBLIC privind decizia etapei de încadrare - Caon.ro

Caraş-Severin, Romania

Municipiul Reșița, cu sediul în localitatea Reșița, Piața 1 Decembrie 1918, nr. 1A, titular al proiectului „REABILITAREA CĂII DE ACCES STR. FEROVIARULUI – STR. DEALU MARE PENTRU EXTINDEREA TRANSPORTULUI PUBLIC”, anunța publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția mediului Caras-Severin, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului: fără evaluarea impactului asupra mediului, propus a fi amplasat în judeţul Caraş-Severin, Municipiul Reșița, Str. Oituz – Str. Feroviarului – Str. Ştefan cel Mare – Str. Dealu Mare – Str. Vârfului – Str. Badea Cârţan – Str. Nicolaus Lenau.

Proiectul deciziei de încadrare si motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Caraș-Severin, Reșița, str. Petru Maior, nr. 73, la sediul Primăriei Reșița, P-ța 1 Decembrie 1918 nr. 1A, în zilele de luni – joi între orele 08–15, si vineri, intre orele 08–13, precum si la următoarea adresa de internet www.apmcs.ro

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

Primar,

POPA IOAN