ANUNȚ PUBLIC - Caon.ro

Caraş-Severin, Romania

REȘIȚA. Municipiul Reșița, cu sediul în localitatea Reșița, strada Piața 1 Decembrie, nr.1A, identificată prin CUI 3228764, reprezentată prin Primar Popa Ioan, titular al PLANULUI: ,,Amenajamentul Fondului Forestier Proprietate Publică Locală aparținând U.A.T. Reșița, constituit în U.B. I. Reșița, Jud. Caraș-Severin’’, anunța publicul interesat asupra elaborării primei versiuni a planului, respectiv depunerea lui în vederea declanşării etapei de încadrare pentru obţinerea avizului de mediu.

Informaţiile privind prevederile planului propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin, Reşiţa, str. Petru Maior, numărul 73 şi la sediul Direcției pentru Administrarea Domeniului Public și Privat al Municipiului Reșița, din localitatea Reșița, str. Petru Maior nr. 2, bloc 800, în zilele de luni – joi între orele 09:00 – 15:00 și vineri între orele 09:00 – 13:00.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin în termen de 18 zile calendaristice de la data apariţiei anunţului.