ANUNŢ LICITAŢIE PUBLICĂ - Caon.ro

Caraş-Severin, Romania


 1. Informaţii generale privind vânzătorul:

Municipiul Reşiţa, cu sediul în Reşiţa, Piaţa 1 Decembrie 1918, nr. 1, Judeţul Caraş Severin, tel 0255-212483, 0255-220546, fax 0255/212483, prin Direcţia pentru Administrarea Domeniului Public şi Privat al Municipiului Reşiţa, str. Petru Maior, nr. 2, Bloc 800, Et. III, cod fiscal 3228764, Trezoreria Reşiţa, persoană de contact Gârtoi Marius Liviu 0769078997.

 1. Informaţii generale privind vânzarea imobilului, în special descrierea şi identificarea bunului:

Vânzarea unei cantităţi de aproximativ 1.500 tone deşeuri fier vechi, rezultat în urma scoaterii din funcţiune şi casarea mijloacelor fixe ce au deservit transportul public local cu tramvaie electrice. Preţul minim de pornire al licitaţiei este de 1,3 lei/kg, iar pragul de strigare este de 0,1 lei/kg.

Bunurile licitaţiei pot fi vazute la adresa din Reşiţa, str. Văliugului, nr. 1, jud. Caraş-Severin, fostul depou de locomotive.

 1. Informaţii privind documentaţia de atribuire:

Se regăsesc în caietul de sarcini.

 • 1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: prin solicitare la sediul Direcţiei pentru Administrarea Domeniului Public şi Privat al Municipiului Reşiţa, str. Petru Maior, nr.2 , Bloc 800.

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul vânzătorului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire :

Direcţia pentru Administrarea Domeniului Public şi Privat al Municipiului Reşiţa , cu sediul în Reşiţa, str. P. Maior, nr. 2, (Bloc. 800), Compartiment Contracte Terenuri, Judeţul Caraş-Severin.

 • Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar :

Preţul pentru achiziţionarea caietului de sarcini este de 50 lei iar taxa de participare 100 lei. Taxele se pot achita la Direcţia pentru Administrarea Domeniului Public şi Privat al municipiului Reşiţa sau în contul RO98TREZ18121360250XXXXX. Constituirea garanţiei de participare la licitaţie în valoare de 180.000 lei se poate achita în contul RO72TREZ1815006XXX000150.

 • Data limită pentru solicitarea clarificărilor:16.06.2022,  ora 13.
 1. Informaţii privind ofertele: ofertele se depun într-un singur exemplar, în plic închis;
 • Data limită de depunere a ofertelor:21.06.2022, ora 14:00;

4.2 Adresa la care se depun ofertele: Reşiţa, str. P. Maior, nr. 2, (Bloc 800),  Judeţul Caraş Severin, Registratură;

 • Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar.
 1. Data si locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor:

Reşiţa, Piaţa 1 Decembrie 1918, nr. 1 , parter, sala de şedinţe,în data de 23.06.2022, ora 13.

În cazul în care nu s-au prezentat minimum doi participanţi la licitaţie sau în cazul nici un ofertant nu a oferit preţul de pornire, licitaţia se va repeta în data de 30.06.2022.

În cazul în care nici de această dată nu se prezintă cel puţin doi participanţi, licitaţia se ca relua în data de 07.07.2022.

 1. Denumirea, adresa, numărul de telefon, fax, adresa de e-mail a instanţei competente în soluţionarea litigilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei:

Tribunalul Caraş Severin, Reşiţa, str. Horea, nr. 2-4, telefon 0255213304, fax 0255211554, email- [email protected],

 1. Data transmiterii anunţului de Licitaţie către instituţiile abilitate în vederea publicării: 07.06.2022.

 PRIMAR

 

 POPA IOAN