Caraş-Severin, Romania

REȘIȚA. Ministerul Finanţelor. Agenţia Naţională de Administrare Fiscală. Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timişoara. Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Caraş-Severin. Dosar de executare nr. 15611. Nr. 32639/28.12.2023. Anunţ privind anularea licitaţiei de vânzare bunuri mobile.

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Caraş Severin – Colectare din cadrul Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Timişoara anunţă că licitaţia privind vânzarea bunului mobil, reprezentând: Mașină marcat rutier Kontur 300, an fabricaţie 2012, aflat în proprietatea ATLAS MARCAJE RUTIERE S.R.L. cu sediul în localitatea Reşiţa, str. Petru Maior, bl. 73, ap. 9, jud. Caraş-Severin, cod de identificare fiscală 38851918, programată pentru data de 11.01.2024, ora 11.00, se anulează ca urmare a suspendării provizorii a executării silite începută în dosarul de executare nr. 15611, până la soluţionarea cererii de suspendare a executării silite formulate în cadrul contestaţiei la executare, conform Sentinţei Civile nr. 1096 din 18.12.2023, emisă de Judecătoria Resiţa.