Caraş-Severin, Romania

CARANSEBEȘ. Ministerul Finanţelor. Agenţia Naţională de Administrare Fiscală. Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timişoara. Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Caraş-Severin. Serviciul Fiscal Municipal Caransebeş. Dosarele executare nr. 11053547 / 2020. Nr. 4945 din 24.04.2023. Anunţ privind vânzarea bunurilor mobile.

În temeiul prevederilor art. 250, alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, vă facem cunoscut că, în ziua de 23, luna 05, anul 2023, ora 10.00, în localitatea Caransebeş, str. G-ral. M. Trapsa, nr. 1, se vor vinde la licitaţie următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului SNTFM CFR MARFĂ, licitaţia a II-a. Denumirea bunului mobil. Descriere sumară: Nr. vagon / seria, Drepturi reale şi privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul, Preţul de pornire al licitaţiei, exclusiv TVA (lei), Cota TVA/ neimpozabil/ scutit: 215315017156 / GBS, Drept de gaj, 14844 lei, 19%; 215315024145 / GBS, Drept de gaj, 42306 lei, 19%; 415315025403 / GBS, Drept de gaj, 14844 lei, 19%; 215315031090 / GBS, Drept de gaj, 14844 lei, 19%; 315319148997 / GAS, Drept de gaj, 25978 lei, 19%; 315335580710 / RGS, Drept de gaj, 38688 lei, 19%; 315339205199 / RGS, Drept de gaj, 33122 lei, 19%; 315354677496 / EACS, Drept de gaj, 35348 lei, 19%; 815354679343 / EACS, Drept de gaj, 37575 lei, 19%; 315354679922 / EACS, Drept de gaj, 22267 lei, 19%; 825354705659 / EACS, Drept de gaj, 25978 lei, 19%; 315354719439 / EACS, Drept de gaj, 22267 lei, 19%; 315354731368 / EACS, Drept de gaj, 42028 lei, 19%; 315354742035 / EACS, Drept de gaj, 29782 lei, 19%; 315354755961 / EACS, Drept de gaj, 29782 lei, 19%; 315354757470 / EACS, Drept de gaj, 30060 lei, 19%; 315354781413 / EACS, Drept de gaj, 30060 lei, 19%; 315354790232 / EACS, Drept de gaj, 30338 lei, 19%; 315354830160 / EACS, Drept de gaj, 30617 lei, 19%; 315354842538 / EACS, Drept de gaj, 66243 lei, 19%; 315354847800 / EACS, Drept de gaj, 65964 lei, 19%; 825366521003 / FALS, Drept de gaj, 29689 lei, 19%; 825366534493 / FALS, Drept de gaj, 25978 lei, 19%; 825377403449 / ZAEKK, Drept de gaj, 25978 lei, 19%; 805397200009 / UWDP, Drept de gaj, 44533 lei, 19%; 215315011852 / GBS, Drept de gaj, 14844 lei, 19%; 215315012231 / GBS, Drept de gaj, 14844 lei, 19%; 215315014724 / GBS, Drept de gaj, 41471 lei, 19%; 415315015164 / GBS, Drept de gaj, 14844 lei, 19%; 215315017107 / GBS, Drept de gaj, 14844 lei, 19%; 215315022602 / GBS, Drept de gaj, 14844 lei, 19%; 215315028047 / GBS, Drept de gaj, 42306 lei, 19%; 215315029789 / GBS, Drept de gaj, 14844 lei, 19%; 215315031736 / GBS, Drept de gaj, 42863 lei, 19%; 215315032163 / GBS, Drept de gaj, 14844 lei, 19%; 215315032999 / GBS, Drept de gaj, 42863 lei, 19%; 215315036297 / GBS, Drept de gaj, 43142 lei, 19%; 215315038913 / GBS, Drept de gaj, 14844 lei, 19%; 215315038954 / GBS, Drept de gaj, 43420 lei, 19%; 215315040315 / GBS, Drept de gaj, 43420 lei, 19%; 215315040828 / GBS, Drept de gaj, 14844 lei, 19%; 215315041545 / GBS, Drept de gaj, 43698 lei, 19%; 215315042436 / GBS, Drept de gaj, 14844 lei, 19%; 215315701353 / GBGS, Drept de gaj, 57893 lei, 19%; 315319140135 / GAS, Drept de gaj, 25978 lei, 19%; 315319140150 / GAS, Drept de gaj, 29689 lei, 19%; 315319140200 / GAS, Drept de gaj, 25978 lei, 19%; 315319140218 / GAS, Drept de gaj, 25978 lei, 19%; 315319140226 / GAS, Drept de gaj, 25978 lei, 19%; 315319140358 / GAS, Drept de gaj, 25978 lei, 19%; 315319141505 / GAS, Drept de gaj, 25978 lei, 19%; 315319145480 / GAS, Drept de gaj, 85448 lei, 19%; 315335604155 / RGS, Drept de gaj, 25978 lei, 19%; 315339595342 / RMMS, Drept de gaj, 25978 lei, 19%; 315339599278 / RMMS, Drept de gaj, 25978 lei, 19%; 825339600306 / RMMS, Drept de gaj, 25978 lei, 19%; 315339605455 / RMMS, Drept de gaj, 25978 lei, 19%; 315339606339 / RMMS, Drept de gaj, 25978 lei, 19%; 315339609002 / RMMS, Drept de gaj, 25978 lei, 19%; 215343138578 / LAADS, Drept de gaj, 29689 lei, 19%; 315354675243 / EACS, Drept de gaj, 22267 lei, 19%; 315354676357 / EACS, Drept de gaj, 22267 lei, 19%; 315354681886 / EACS, Drept de gaj, 22267 lei, 19%; 315354686778 / EACS, Drept de gaj, 22267 lei, 19%; 315354687214 / EACS, Drept de gaj, 22267 lei, 19%; 315354691604 / EACS, Drept de gaj, 22267 lei, 19%; 315354711543 / EACS, Drept de gaj, 22267 lei, 19%; 315354713929 / EACS, Drept de gaj, 22267 lei, 19%; 315354719348 / EACS, Drept de gaj, 22267 lei, 19%; 315354721260 / EACS, Drept de gaj, 22267 lei, 19%; 315354722516 / EACS, Drept de gaj, 22267 lei, 19%; 315354731996 / EACS, Drept de gaj, 25978 lei, 19%; 315354732085 / EACS, Drept de gaj, 22267 lei, 19%; 315354734339 / EACS, Drept de gaj, 22267 lei, 19%; 315354734487 / EACS, Drept de gaj, 25978 lei, 19%; 315354742936 / EACS, Drept de gaj, 22267 lei, 19%; 315354748586 / EACS, Drept de gaj, 22267 lei, 19%; 315354753305 / EACS, Drept de gaj, 29782 lei, 19%; 315354756183 / EACS, Drept de gaj, 22267 lei, 19%; 315354761845 / EACS, Drept de gaj, 22267 lei, 19%; 825354765216 / EACS, Drept de gaj, 22267 lei, 19%; 315354766828 / EACS, Drept de gaj, 22267 lei, 19%; 315354768030 / EACS, Drept de gaj, 25978 lei, 19%; 315354768287 / EACS, Drept de gaj, 25978 lei, 19%; 315354796734 / EACS, Drept de gaj, 22267 lei, 19%; 315354817118 / EACS, Drept de gaj, 22267 lei, 19%; 315354821110 / EACS, Drept de gaj, 22267 lei, 19%; 825366500791 / FALS, Drept de gaj, 29689 lei, 19%; 825366505386 / FALS, Drept de gaj, 29689 lei, 19%; 825366522308 / FALS, Drept de gaj, 42028 lei, 19%; 825366550259 / FALS, Drept de gaj, 45647 lei, 19%; 825369940259/ FACCS, Drept de gaj, 25978 lei, 19%; 825369940341/ FACCS, Drept de gaj, 25978 lei, 19%; 825369940358/ FACCS, Drept de gaj, 25978 lei, 19%; 825369942271/ FACCS Drept de gaj, 25978 lei, 19%; 825369943121/ FACCS Drept de gaj, 25978 lei, 19%; 825369943287/ FACCS Drept de gaj, 25978 lei, 19%; 825369943725/ FACCS, Drept de gaj, 25978 lei, 19%; 825369943782/ FACCS, Drept de gaj, 25978 lei, 19%; 215391181348 / UCS, Drept de gaj, 14844 lei, 19%; 215391192097 / UCS, Drept de gaj, 14844 lei, 19%; 215391192295 / UCS, Drept de gaj, 14844 lei, 19%; 215391192782 / UCS, Drept de gaj, 14844 lei, 19%; 215391194705 / UCS, Drept de gaj, 14844 lei, 19%; *) Regimul şi cotele de taxă pe valoarea adaugată aplicabil/ aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de Titlul VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările ulterioare.

Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să se prezinte la termenul de vânzare, la locul fixat în acest scop şi până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare. Pentru participarea la licitaţie ofertanţii depun, cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei, următoarele documente: a) oferta de cumpărare; b) dovada plăţii taxei de participare sau a constituirii garanţiei sub forma scrisorii de garanţie, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei; c) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; d) pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului; e) pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate; g) pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/ paşaport; h) declaraţia pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul. Cumpărătorului îi revine obligaţia de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligaţiile de mediu, obligaţiile de conservare a patrimoniului naţional sau altele asemenea, respectiv: -. Alte informaţii de interes pentru cumpărător, după caz: -. Pentru informaţii suplimentare, vă puteţi adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 0255/511154.