Caraş-Severin, Romania

REȘIȚA. Ministerul Finanțelor. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timişoara. Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Caraş-Severin. Serviciul Colectare şi Executare Silită Persoane Fizice. Dosar de executare nr.: 1690214113670. Nr. 9356 / 16.04.2024. Anunţ privind anularea licitației de vânzare bunuri imobile.

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Caraş-Severin – Colectare din cadrul Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Timişoara anunţă că licitaţia privind vânzarea bunurilor imobile reprezentând: – cota de 3/16 din apartamentul nr. 8 în suprafaţă utilă de 49 mp compus din 1 cameră şi dependinţe, situat în localitatea Reşiţa, str. Cloşca, nr. 4, bl. 4, et. 1, ap. 8, jud. Caraş-Severin şi înscris în CF nr. 30686-C1-U5 Reşiţa; – cota de 3/16 din garajul nr. 1 în suprafaţă construită de 25 mp, situat în localitatea Reşiţa, str. Cloşca, nr. 4, bl. 4, jud. Caraş-Severin şi înscris în CF nr. 30686-C2 Reşiţa, bunuri aflate în proprietatea d-lui. CATRINOIU SORIN, domiciliat în localitatea Timişoara, Bld. Sudului, nr. 11, bl. 1, sc. D, ap. 2, jud. Timiş, programată pentru data de 19 aprilie 2024, ora 11.00, conform Anunţului privind vânzarea bunurilor imobile/ Ansamblului de bunuri imobile nr. 7204/25.03.2024, se anulează ca urmare a achitării integrale a sumelor din titlurile executorii cuprinse în Procesul verbal de sechestru pentru bunuri imobile nr. 67/11.05.2023.