Caraş-Severin, Romania

REȘIȚA. Muzeul Banatului Montan, organizează la sediu, în perioada 23.09.2021 – 29.09.2021, concurs de recrutare pentru ocuparea unui post contractual de execuţie vacant de arheolog gr. IA din cadrul Compartimentului Arheologie-Preventivă al Muzeului Banatului Montan, Reşiţa, instituţie publică de cultură subordonată Consiliului Judeţean Caraş-Severin. 

Condiţii de participare la concurs:

Condiţii generale:  candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 3 din Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţii specifice:

pentru funcția contractuală de execuție vacantă de arheolog gr. IA

  1. studii universitare de licenţă, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul specializarea Istorie;

–  practică arheologică în timpul facultății;

– participarea pe șantiere arheologice;

– listă publicații de specialitate;

  1. Vechime în specialitate necesară: minim 6 ani și 6 luni
  2. Abilități, calități și aptitudini necesare: disciplina în muncă, capacitate de lucru în echipă, capacitate de a se adapta la sarcini în continuă schimbare.
  3. Cerințe specifice: disponibilitate la program de lucru prelungit inclusiv în zilele de sâmbăta, duminică și sărbători legale datorită specificului instituției muzeale, cu acordarea zilelor libere corespunzătoare celor lucrate, disponibilitate la deplasări.

Instituţia publică şi termenul la care se depun dosarele de înscriere: Muzeul Banatului Montan din Reşiţa, Bulevardul Republicii nr.10, Biroul Resurse Umane, în termen de 10 zile de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, respectiv în perioada 01.09.2021-14.09.2021.

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute la art. 6 din Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.

Data, ora şi locul organizării concursului: Proba scrisă va avea loc în data de 23.09. 2021 ora 900, interviul va avea loc în data de 29.09.2021 ora 900, la sediul Muzeului Banatului Montan, Reşiţa.

 

Bibliografia şi actele ce trebuie depuse în dosarul de înscriere se afişează la sediul instituţiei şi pe pagina de web: www.muzeulbanatuluimontan.ro.

Relaţii suplimentare: la sediul Muzeului Banatului Montan, la numărul de telefon 0255/231469.

 

      Manager,                                                                                   Şef Serviciu,

Bozu Petru Flavius                                                                           Ilie Marinela